null Használja felelősséggel a növényvédő szert!

Használja felelősséggel a növényvédő szert!

Használja felelősséggel a növényvédő szert!

Címke

A címke fontos információkat tartalmaz a növényvédő szerről, annak alkalmazhatóságáról és a biztonságos felhasználásáról. Ezért lényeges, hogy a címke szövege jól érthető, jól olvasható, áttekinthető és világosan tagolt legyen. Felhasználás előtt mindig olvassa el figyelmesen a növényvédő szer címkéjét, mert hasznos információkat tartalmaz a biztonságos, környezetbarát és hatékony felhasználásához. Sok bejelentés érkezett Önöktől azzal kapcsolatban, hogy nehezen lehet elolvasni a címkéket. Ezért hatóságunk kezdeményezésére ma már jogszabály írja elő a jól olvashatóságot biztosító betűnagyságokat.

a) A termék beazonosítására szolgáló adatok

A termékre vonatkozó leglényegesebb információk szolgálják, hogy a felhasználók, a hatóságok és az érdekeltek könnyen azonosítani tudják a terméket és annak felhasználási körét.

Ezek a következők:

készítmény neve: a növényvédő szer engedélyokirata szerint;

hatóanyag neve és részaránya: m/m %, g/l, g/kg;

szerforma: pl. emulzióképző koncentrátum (EC);

a növényvédő szer rendeltetése, pl. rovarölő szer, gombaölő szer;

gyártó adatai: név, cím;

gyártási idő;

kiszerelő adatai: név, cím;

kiszerelési idő;

gyártási szám, vagy annak azonosítására utaló jelzés;

a csomag nettó tömege, térfogata;

a használati utasításra vonatkozó utalás;

forgalmazási kategória: I., II. vagy III.;

engedély száma az engedélyező hatóság megnevezésével;

• eltarthatósági idő.

b) Hatósági/biztonsági terület

A növényvédő szerek engedélyezési folyamatában az értékelési szakterület feladata, hogy speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek a készítmény egészségre és környezetre gyakorolt hatását értékeljék. Az értékelés alapján történik meg a veszélyes készítmények osztályba sorolása és ez utóbbi alapján határozzák meg a veszélyjelet, valamint a kockázatra (R) és a biztonsági intézkedésre (S) utaló mondatokat.

Példák a veszélyjelekre, R- és S-mondatokra

S2

Gyermekek kezébe nem kerülhet

S13

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S39

Szem-/arcvédőt kell viselni

S26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

 

 

R12

Fokozottan tűzveszélyes

R21

Bőrrel érintkezve ártalmas

R23

Belélegezve mérgező (toxikus)

R41

Súlyos szemkárosodást okozhat

R51

Mérgező a vízi szervezetekre

 

Ma már minden növényvédő szer címkéjén szerepel, kérjük, fogadja meg:

• Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

• Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!

• Mérgezés, vagy annak gyanúja esetén a beteg szakellátásához információ szerezhető be – a nap 24 órájában – az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Ingyenesen hívható segélykérő telefon: 06-80-201-199.

c) Növényvédelmi technológiai terület

Itt található a termékre vonatkozó használati utasítás, ill. az engedélyokiratban megfogalmazott felhasználásra vonatkozó egyes korlátozások.

Előírt növényvédelmi technológia, mely tartalmazza a kultúrát, amelyben a növényvédő szer felhasználható; a célszervezetet, amely ellen a permetezés irányul; a kezelésenkénti dózist; a növényvédő szerkezelések maximális számát; két kezelés között eltelt legrövidebb időtartamot; a betakarítás előtt legutolsó kezelés időpontját, és más specifikus megszorításokat pl. utóvetemények korlátozása, vagy legeltetési tilalom.

Ezektől a felhasználó nem térhet el. Az előírások betartásával biztosítható, hogy a növényvédő szert biztonságosan és hatékonyan alkalmazzák. Nagyon fontos a növényvédelmi technológiai fegyelem, vagyis legyen okszerű és indokolt a felhasználás.

Kísérletek sora igazolta az adott készítmény hatékonyságát, ezért se kevesebbet, se többet ne használjon belőle az engedélyezettnél. Az előírtnál kisebb dózis, vagy a megengedettnél gyakoribb használat esetén rezisztencia, magasabb koncentráció esetén egészségügyi és környezetikockázattal kell számolni. A készítmény dózisa legtöbbször egy intervallumot biztosít a felhasználónak, mely garantálja a hatékonyságot és megadja azt a szabadságot, hogy a konkrét fertőzés mértékétől függően kerüljön megállapításra a felhasznált növényvédő szer mennyiség. A növényvédő szerek biztonságosabb felhasználását segíti, hogy a lakossági felhasználásra szánt kiszereléseknél a 10 liter permetlé készítéséhez szükséges szer mennyiségét, illetve 100 m2-re kiju􀆩 atandó permetlé mennyiséget kultúránként megadjuk a címkén.

Várakozási idők

• Munkaegészségügyi várakozási idő napokban megadva – ennyi idő múlva lehet a kezelt területre védőfelszerelés nélkül belépni. Amennyiben ez az érték 0 nap, a permetlé felszáradásáig nem szabad a területre menni.

• Élelmezés-egészségügyi várakozási idő – ennyi idő múlva lehet a terményt betakarítani.

Hamisítványok, jogtalan forgalmazás, illegális kereskedelem Mindig megbízható helyről vásároljanak növényvédőszert. A hamisított, vagy illegálisan forgalomba hozott termékek ára gyakran lényegesen alacsonyabb, mint a legálisan forgalmazott készítményeké.

Ezért javasoljuk, hogy a szokatlanul olcsó szereket legalább kezeljék fenntartással. Milyen következményekkel jár a hamisított és illegális növényvédő szerek használata?

• Veszélyes lehet a felhasználók egészségére és a környezetre egyaránt.

• Az illegális készítmények használata okozhat hatékonyság- csökkenést, fi totoxikus hatást, de előfordulhat terméscsökkenés vagy teljes terméskiesés is.

• A hamisított termék használata azt is eredményezheti, hogy a termelőtől nem veszik át az árut, így elvesztheti a piacot és a jó hírét.

• Amennyiben bebizonyosodik, hogy ilyen készítményeket használtak fel, annak összes anyagi és erkölcsi következményét a termelőnek kell viselni.

Használja felelősséggel a növényvédő szert!


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >