null Hangtompító használat kérelmezése az ASP elleni védekezésben

Hangtompító használat kérelmezése az ASP elleni védekezésben

Hangtompító használat kérelmezése az ASP elleni védekezésben
2022. augusztus 5, péntek

Az állománygyérítési célból elrendelt diagnosztikai vaddisznó-kilövések során hangtompító használatához a Nébih Országos Járványvédelmi Központ (OJK) vezetőjének engedélye szükséges.

A kérelem az alábbi nyomtatványon nyújtható be.

A dokumentumban a hangtompító használatát kérő személyre és az őt foglalkoztató vadászatra jogosultra vonatkozó adatokat egyaránt meg kell adni és azon mindkét fél ellenjegyzésének szerepelnie kell.

A kérelem mellé csatolni szükséges az aktív közreműködésre kötelező határozat másolatát is!

A dokumentumok leadása elektronikusan történik, az ojk@nebih.gov.hu e-mail címen.

A hatóság a kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el és annak eredményéről (engedély megküldése, elutasítás, hiánypótlásra felszólítás) 8 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

A hangtompító használatára jogosult az OJK engedélyét követően, annak birtokában kezdeményezheti az eszköz tartásával, használatával kapcsolatos egyéb engedélyek kiadását a lakóhelye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnál.