null Felhívás növényvédő szerek forgalmazására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Felhívás növényvédő szerek forgalmazására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Felhívás növényvédő szerek forgalmazására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
2014. február 26, szerda

Tisztelt Engedélyes! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendeletének 67. cikke értelmében az engedélyek jogosultjainak meg kell adniuk a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára a növényvédő szerek eladási mennyiségeire vonatkozó valamennyi adatot a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáról szóló közösségi jogszabályokkal összhangban. Az alábbiakban előírt adatszolgáltatás nem érinti a KSH, illetve az AKI által bekért forgalmazási adatokat.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (5) bekezdése alapján a növényvédő szer felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó engedély jogosultja (a továbbiakban: Engedélyes) évenként március 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóanmagyarországi növényvédőszer-forgalmáról jelentést köteles készíteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a növényvédő szer tételes megnevezését és mennyiségét, a felhasznált csomagoló eszköz mennyiségét és fajtáját. Az Engedélyes az összes érvényes engedéllyel rendelkező növényvédő szerét köteles feltüntetni a mellékelt táblázatban. Amennyiben nem forgalmazott 2013. évben egy adott szerből, kérjük a mennyiség rovatban a „0” értéket feltüntetni.

Kérjük az Engedélyest, hogy az esetleges viszonteladói tevékenységéből származó forgalmáról ne küldjön adatokat. Kizárólag azon tételek forgalmi adatait kérjük, melyeket az Engedélyes illetve megbízottja első hazai értékesítőként forgalmazott 2013. évben.

Amennyiben az Engedélyes gyűjtőcsomag igazolással rendelkezik, a gyűjtőcsomagban lévő szerekről szerenkénti bontásban kérjük az adatokat. Azokról a szerekről, amelyeket viszonteladóként értékesít a gyűjtőcsomagban, ne adjon be adatot.  Minden szerről a saját engedélyese köteles adatokat szolgáltatni.

A fentiek alapján a melléklet szerinti adatlapon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának címére (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.) és a bleichere@nebih.gov.hu e-mail címre 2014. március 1-jéig kell az adatokat beküldeni. Az adatok Word vagy Excel file-ben is kitölthetők. A nyomtatvány innen letölthető:

Adatszolgaltstasi_urlap_Szerforg_2013_evrol.xls

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pont alapján a hatóság az adatszolgáltatásra kötelezettel szemben a határidő lejáratát követő 15 napos „türelmi időt” adhat.

Amennyiben a türelmi idő lejáratát követően az Engedélyes adatbenyújtási kötelezettségnek nem tesz eleget, az Éltv. 60. § (1) bekezdés o) pontja alapján növényvédelmi bírsággal sújtható. A (2) bekezdés értelmében a bírság ismételten kiszabható!

Párhuzamos behozatal esetén a 89/2004. FVM rendelet 20. § (11) bekezdés értelmében az Importőrnek az engedély alapján behozott növényvédő szer mennyiségéről – az Éltv. 17. § (5) bekezdésének megfelelő tartalommal – az engedélyező hatóságot legkésőbb a behozatalt követő 15. napon tájékoztatnia kell, amellyel eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének.

Együttműködésüket megköszönöm.

Budapest,
2013. november 20.

Jordán László igazgató


Friss hírek

Januártól módosul a növényvédelmi drónpilótaképző intézmények jelentkezésére vonatkozó feltételrendszer és eljárásrend
2022. november 30, szerda

Januártól módosul a növényvédelmi drónpilótaképző intézmények jelentkezésére vonatkozó feltételrendszer és eljárásrend

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) módosította a pilóta nélküli légijárműves (drónos) növényvédelmi alapképzés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó feltételrendszert és eljárásrendet. Az új változat 2023. január 1-jétől lép hatályba.

Tovább >

Újabb veszett rókát lőttek ki Magyarország ukrán határ melletti területén
2022. november 29, kedd

Újabb veszett rókát lőttek ki Magyarország ukrán határ melletti területén

Veszettséget igazolt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy, a rendszeres monitoring program keretében kilőtt rókánál. A fertőzött állatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisnamény község mellett ejtették el múlt héten. A járványügyi nyomozás folyamatban van, a betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be.

Tovább >