null Első magyarországi tárolási hely bejelentése

Első magyarországi tárolási hely bejelentése

A külföldről (más EU tagállamból, vagy az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országból) forgalmazási céllal behozott élelmiszerek esetén, ha a vállalkozás telephelye az első magyarországi tárolási hely, az üzemeltető vállalkozónak ezt a tevékenységét be kell jelentenie, és a beérkezett szállítmányokról – az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. VM rendelet [3/2010. (VII. 5.) VM rendelete] szerint – rendszeresen jelentést kell küldenie. Nem kell ugyanakkor megküldenie a jelentést a vállalkozásnak azokról a szállítmányokról, amelyekre vonatkozó jelentési kötelezettségét az EKÁER rendszerben teljesítette.

Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet (továbbiakban: rendelet) szerint valamennyi külföldről (az Európai Unió tagállamaiból, vagy az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országból) behozott élelmiszer esetén az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető vállalkozónak tevékenységét be kell jelenteni a telephelye (tárolás helye) szerint területileg illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz (továbbiakban járási hivatal). Az elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék (például zöldség, gyümölcs) behozatala esetén a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához kell megtenni.

A megyei igazgatóságok és járási hivatalok elérhetősége megtalálható a NÉBIH hivatalos honlapján (www.nebih.gov.hu) az „elérhetőségek” menüpont alatt, vagy a http://www.kormanyhivatal.hu.

A beérkezett szállítmányokról nyilvántartást kell vezetni, és a nyomonkövethetőséget biztosító dokumentumokat meg kell őrizni.


Mi számít első magyarországi tárolási helynek?

A Magyarország területén lévő létesítmény, ahova a harmadik országból vagy tagállamok közötti kereskedelemből származó élelmiszert forgalomba hozatal, illetve feldolgozatlan vagy feldolgozott termék előállítás céljára először betárolták.


Mely termékeket kell bejelenteni?

A bejelentési kötelezettség minden élelmiszerre vonatkozik.
A 178/2002/EK rendelet 2. cikke alapján „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el.  Az „élelmiszer” fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is.
Zöldség-gyümölcs termékek esetében a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V.11.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előírt bejelentési kötelezettséget kell teljesíteni.

Amennyiben bizonytalan a vállalkozó, hogy a behozott termékre vonatkozik-e a rendelet, a járási hivataltól kérhet segítséget.


Melyik vállalkozónak kell a tevékenységet bejelenteni?

A bejelentési kötelezettség az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető vállalkozóra vonatkozik, azaz a beérkező szállítmányt fogadó élelmiszer-előállítóra, vendéglátóra, illetve forgalmazási tevékenységet végző logisztikai központra, elosztó helyre, hűtőházra, nagykereskedelmi raktárra vagy más kereskedelmi egységet üzemeltető vállalkozóra.

Azoknál a kereskedelmi láncoknál, ahol a beszállítás logisztikai központba történik, csak a logisztikai központot kell bejelenteni első magyarországi tárolási helyként.

Amennyiben a szállítmány közvetlenül a végső fogyasztónak értékesítő kereskedelmi egységbe (üzlet) érkezik, akkor a végső fogyasztónak értékesítő egység számít első magyarországi tárolási helynek.

Az első tárolási hely üzemeltetője helyett az adatszolgáltatást írásos meghatalmazás alapján átvállalhatja az élelmiszer tulajdonosa vagy az élelmiszer szállítója, ebben az esetben az erről szóló írásos megállapodást az első tárolási helyet üzemeltető vállalkozónak kötelessége megküldeni a hatóságnak.


A bejelentendő adatok tartalmáról

Amennyiben az adatot szolgáltató vállalkozó nem az élelmiszer tulajdonosa, ezért nincs tudomása több adatról (pl. beszerzési ár, származási hely, létesítmény azonosító jel), elegendő megadni a következő adatokat:
  aa) a jelentést tevő élelmiszer vállalkozás nevét, székhelyét,
  ab) az első magyarországi tárolási hely telephelyét,
  ac) az élelmiszer megnevezését,
  ad) a beérkező szállítmány mennyiségét,és az élelmiszer tulajdonosának nevét.
Amennyiben a vállalkozó nem tudja előre a beérkező áru mennyiségét, a megrendelt áru mennyiségét kell megadni. A mennyiséget termékenként (esetleg termékcsoportonként) kell megadni, lehetőleg tonnában.
  ae) beszerzési ár
A beszerzési ár feltüntetésének hiánya önmagában nem von maga után szankciót, de az adathiány, mint kockázati tényező befolyásolhatja az ellenőrzések gyakoriságát.
  af) származás helye, állati eredetű élelmiszer előállító létesítmény azonosító jele

Amennyiben a vállalkozó nem tudja előre az állati eredetű élelmiszer esetén a létesítmény azonosító jelét (pl. kereskedelmi egységből érkező, több típusú, előrecsomagolt élelmiszerek esetén), a szállítmány indításának helye szerinti országot kell feltüntetni.

Azonosító jelöléssel azokat az állati eredetű élelmiszereket látják el, amelyeket az Európai Unió tagállamaiban az illetékes hatáskörrel rendelkező hatóság által engedélyezett létesítményben állítanak elő.

A létesítmény azonosító jelölést az állati eredetű termékek kiszerelésétől függően közvetlenül a termékre, az egyedi csomagolásra vagy a gyűjtőcsomagolásra helyezik fel, vagy nyomtatva megtalálható a terméken, az egyedi csomagoláson vagy a gyűjtőcsomagoláson rögzített címkén.

Az ovális alakú jel tartalmazza annak az országnak a nevét vagy kétbetűs kódját, amelyben az előállító létesítmény található, valamint a létesítmény engedélyezési számát és a következő rövidítések egyikét: CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK vagy WE.

A bejelentett adatok kezelésével kapcsolatban – beleértve a beszerzési árat is – valamennyi ellenőrzési vagy adminisztratív tevékenységet végző hatósági személyt köti a köztisztviselők/kormánytisztviselők titoktartási kötelezettsége.

 


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >