null Az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása

Az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása

Az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása
2017. július 17, hétfő

Az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer (INTEL) létrehozása c. projekt (a továbbiakban: projekt) során a Hivatal az alaptevékenységének egyes elemeit komplexen fejleszti azért, hogy meg tudjon felelni az előtte álló kihívásoknak. A fejlesztés legfőbb célja, hogy a meglévő rendszerek optimalizálása, korszerűsítése, továbbfejlesztése révén minél több adat kerülhessen az elemző rendszerbe, egyúttal megtörténhessen a kapcsolódó hatósági feladat ellátás egyszerűsítése, valamint ügyfél oldali folyamatok elektronizálása.

Projekt címe: Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer (INTEL) létrehozása
Kódszáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00016
Konzorciumvezető: NÉBIH
Konzorciumi tag: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Partnerek:

Földművelésügyi Minisztérium
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.

Vállalkozó: T-SYSTEMS Magyarország Zrt.
Támogatási összeg: 3,805 Milliárd Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt előkészítés: 2015. január - 2016. december
Projekt megvalósítás: 2017. január - 2019. február 28.

 

Az egyik cél a szabályozási folyamatok és végrehajtási folyamatok megújítása, általános érvényű elvek mentén kialakított ergonomikus kommunikációs felületek kialakítása révén, amelyek segítségével a Hivatal folyamatai tovább elektronizálhatók. A másik átfogó cél új típusú IT támogatás kialakítása a NÉBIH folyamatainak elektronikus támogatásának kiterjesztésével, valamint a Hivatal informatikai rendelkezésre állási szintjének, és az üzemeltetés biztonságának növelésével.

A fentiek eredményeképpen megvalósulhat a hagyományos, az élelmiszerlánc-kockázatok kezelését célzó intézkedések hatékonyságának javítása mellett az információk hatékony gyűjtése, feldolgozása és megosztása is. Azaz fontos, hogy ne csak jól tegyük a dolgunkat (hatékony kockázatkezelés), hanem a jó, helyes dolgokra koncentráljunk (tudásmenedzsment), annak érdekében, hogy a kockázatok valóban elfogadható mértékűre csökkenjenek.

2017. márciusában lezárult a fejlesztés megalapozó szakasza, a Vállalkozó és a NÉBIH közös munkájának eredményeképpen elkészült a fejlesztendő rendszerekre vonatkozó, a magas szintű és legfontosabb követelményeket tartalmazó Architektúra Alapterv, felállításra került a projektszervezet és kialakításra került a projekt működési rend, valamint a projektcsapat birtokba vette az egyes projekt támogató informatikai eszközöket.

2016. június 30-án lezárult a projekt 2. mérföldköve. Ebben az időszakban megkezdődött a projekt fejlesztési szakasza. Ezen belül az INTEL egyes rendszereinek vonatkozásában már részletes tervezési, fejlesztési és tesztelési feladatokra is sor került.

A projekt keretében az érintett eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályi környezet áttekintése, elemzése, és szükség esetén racionalizálása is megtörténik. Ezen tevékenység végrehajtására külön munkacsoport került felállításra. A Jogi munkacsoport feladata az elektronikus közigazgatásra vonatkozó szabályozással történő összhang megteremtése és a szükséges jogszabályi változások kidolgozása. Ezek szövegszerű előkészítése is megtörtént a fentiekkel párhuzamosan.