null Az állami kártalanítás részletes szabályai 2021. szeptember 27-től

Az állami kártalanítás részletes szabályai 2021. szeptember 27-től

2023. április 12, szerda

Az afrikai sertéspestis mentesítési tervben előírt egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás részletes szabályai 2021.szeptember 27-től.

1. A Földművelésügyi Értesítő LXXI. évfolyamának 8.számában megjelent a 2/2021. számú országos főállatorvosi határozat Mellékletével kiadott, Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési tervében (továbbiakban: mentesítési terv) foglalt egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás részletes szabályai az alábbiak.

2. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a szigorúan korlátozott területen:

2.1. A szigorúan korlátozott területen az elhullott vaddisznók bejelentése és keresésére a mentesítési terv 2.2.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésére kötelezettnek a feladat elvégzésért, minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta.

2.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv2.2.2.3.1.valamint 2.2.2.4.9 pontjaiban előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az illetékes járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányát megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

Az aktív közreműködésről az illetékes megyei kormányhivatal nevére és címére számlát kell kiállítani, a számlát közvetlenül a megyei kormányhivatal fizeti ki. Az Éltv. szerinti áfa halasztás aktív közreműködésre nem vehető igénybe (e szabályok valamennyi aktív közreműködői tevékenységre egységesen vonatkoznak).

Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 • a mintaazonosító lapot hiányosan töltötte ki, illetve ha
 •  nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) rögzítésére jogosult személynek

2.3. A szigorúan korlátozott területen vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 2.2.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a jelen utasítás 1.mellékletében szereplő értékeket kell alkalmazni. A mentesítési terv 2.2.2.8.3.pontjában leírt módon felszámolt vadaskertek estén is a fenti eljárásrendet kell alkalmazni.

2.4. A mentesítési terv 2.2.2.8.4. pontja, valamint a 9. számú függelék alapján a helyben történt leöléssel felszámolt vadfarm esetében a leölt állatok után az 1. számú mellékletben lévő korcsoportoknak megfelelő, a fertőzött és/ vagy SZKT-ba való besorolást megelőző egy évben a vadfarm által kiállított számlákon szereplő összeg a kártalanítás alapja. Ha valamelyik korcsoportra vonatkozóan nem áll rendelkezésre számla, arra a korcsoportra az 1. számú mellékletben szereplő összeg a kártalanítás alapja.

2.5. A mentesítési terv 2.2.2.4.9 és 2.2.2.5.2.pontjai alapján a vaddisznóhullák és a diagnosztikai kilövés során kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek a beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért darabonként nettó 3.000 FT állami kártalanítás jár. A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a2.2.2.5.1 pont szerinti feladat ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

2.6. Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik és ezért a mentesítési terv  2.2.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésére az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. ,

2.7.  A mentesítési terv 2.2.2.7.3 és 2.2.2.7.4. pontjaiban részletezett esetekben is, az elkobzott vaddisznó testek után állami kártalanítás jár. A testek után járó állami kártalanítás aktuális összegét a 1.számú melléklet tartalmazza.

3. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani vaddisznók esetébena fertőzött terület szigorúan korlátozott területen kívüli részén, házisertés állományok esetén a fertőzött terület egészén, beleértve a szigorúan korlátozott területet.

3.1 A fertőzött terület szigorúan korlátozott területen kívüli részén az elhullott vaddisznók bejelentése keresésére a mentesítési terv 2.3.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzéséért minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 20.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta.

3.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 2.3.2.3.1. valamint 2.3.2.4.5. pontjaiban előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett   mintaazonosító lapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 • a mintaazonosító lapot hiányosan töltötte ki, illetve ha
 •  nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) feltöltésére jogosult személynek

3.3.A fertőzött terület szigorúan korlátozott területen kívüli részén a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 2.3.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a jelen utasítás 1.mellékletében szereplő értékeket kell alkalmazni. A mentesítési terv 2.3.2.8.3 pontjában leírt módon felszámolt vadaskertek estén is a fenti eljárásrendet kell alkalmazni.

 3. 4. A mentesítési terv 2.3.2.8.4. pontja, valamint a 9. számú függelék alapján a helyben történt leöléssel felszámolt vadfarm esetében a leölt állatok után az 1. számú mellékletben lévő korcsoportoknak megfelelő, a fertőzött területbe való besorolást megelőző egy évben a vadfarm által kiállított számlákon szereplő összeg a kártalanítás alapja. Ha valamelyik korcsoportra vonatkozóan nem áll rendelkezésre számla, arra a korcsoportra az 1. számú mellékletben szereplő összeg a kártalanítás alapja.

3.5. A mentesítési terv 2.3.2.4.5. és 2.3.2.5.2. pontjai alapján a vaddisznóhullák és diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezettnek a beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért darabonként nettó 3.000 FT állami kártalanítás jár.  A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat 2.3.2.5.1. szerinti ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

3.6. Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv  2.3.2.5.3 pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek  az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.7. A mentesítési terv2.3.2.7.3 és 2.3.2.7.4 pontjaiban részletezett esetekben is az elkobzott vaddisznó testek után állami kártalanítás jár. A testek után járó állami kártalanítás aktuális összegét a 1.számú melléklet tartalmazza.

3.8. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából a mentesítési terv 2.3.3.1.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettet a feladat végrehajtásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján.  A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a kötelezett írásban jelentést tett a HJK vezetője által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.9. A mentesítési terv 2.3.3.5.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből történő mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.10.A mentesítési terv 2.3.3.4.10 pontja szerint bejelentett házi vágások esetében szükséges vizsgálatok elvégzéséért, a mintavételért és a mintaküldésért nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost.

4. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a magas kockázatú területen:

4.1. A magas kockázatú területen az elhullott vaddisznók bejelentése és keresésére a mentesítési terv 3.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzésért minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 20.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta,

4.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 3.2.3.1. és 3.2.4.6. pontjaiban előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 • a mintaazonosító lapot hiányosan töltötte ki, illetve ha
 •  nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő)feltöltésére jogosult személynek.

4.3.  A magas kockázatú területen a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 3.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során az 1. mellékletben szereplő értékeket kell alkalmazni.

4.4.  A mentesítési terv 3.2.4.6. és 3.2.5.2. pontjai alapján a vaddisznóhullák és diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek a beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért darabonként nettó 3.000 Ft állami kártalanítás jár.  A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat 3.2.5.1. pont szerinti ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

4.5.  Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv 3.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek  az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók és az egyéni vadászatból származó zsigerek ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

4.6. A mentesítési terv 3.2.7.1. valamint 3.2.7.5. pontjaiban részletezett esetekben is, az elkobzott vaddisznó testek után állami kártalanítás jár.

A testek után járó állami kártalanítás aktuális összegét a 1. számú melléklet tartalmazza.

4.7. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából a mentesítési terv 3.3.1.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettet a feladat végrehajtásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján.  A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a kötelezett írásban jelentést tett a HJK vezetőjének, illetve ahol nincs HJK amegyei főállatorvos által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

4.8. A mentesítési terv 3.3.3.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből történő mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft,plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

5.  A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a közepes kockázatú területen:

5.1. A közepes kockázatú területen az elhullott vaddisznók bejelentése és keresésére a mentesítési terv 4.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 20.000 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találta.

5.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 4.2.3.1. és 4.2.4.5. pontjaiban előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 • a mintaazonosító lapot hiányosan töltötte ki, illetve ha
 •  nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) feltöltésére jogosult személynek.

5.3. A közepes kockázatú területen a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 4.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során az 1. mellékletben szereplő értékeket kell alkalmazni.

5.4. A mentesítési terv4.2.4.5. és 4.2.5.2 pontjai alapján vaddisznóhullák és a diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek beszállított vaddisznóhullákért és vaddisznó testekért darabonként nettó 3.000 FT állami kártalanítás jár.  A gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat 4.2.5.1 pont szerinti ellátásáért rendelkezésre álló naponként nettó 7.000 Ft-ot számolhat el abban az esetben, ha a gyűjtőhelyet egyéb tevékenysége mellett, más célra is használt terület részeként működteti. Kizárólag a vaddisznóhullák és testek átvételére kialakított, önállóan működtetett gyűjtőhelyek üzemeltetéséért naponta nettó 10.000 Ft számolható el.

5.5. Ha az elhullott vagy tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv 4.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor  a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett vadászatra jogosult a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

5.6. A mentesítési terv 4.3.3.7 pontja szerint a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből a mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

6.  A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani az alacsony kockázatú területen:

6.1. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 5.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az illetékes járási főállatorvos teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv3. függelékben meghatározott és a Nébih honlapján közétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állategészségügyi Szabályzatban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a laboratóriumba. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 • nem a mentesítési terv 3. függelék 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 • a mintaazonosító lapot  hiányosan töltötte ki, illetve ha
 • az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

 

1. számú melléklet

Az állomány gyérítés és az egyenletes vizsgálati nyomás érdekében elrendelt diagnosztikai kilövés esetében a kilőtt egyedek után járó állami kártalanításra vonatkozó eljárás során alkalmazandó értékekés speciális szabályok

 1. Kártalanítási nettó értékek
 1. malac15.000 Ft
 2. süldő 15.000 Ft
 3. koca 40.000 Ft
 4. kan 40.000 Ft

 1. Speciális szabályok

1.A fenti kategóriákba az alábbi, a kerekítés szabályai szerint megállapított tömegtartományok alapján kell a testeket besorolni:

 

zsigerelt (kg)

zsigereletlen (kg)

malac

20-ig

25-ig

süldő

21-50-ig

26-60-ig

koca

51-től

61-től

kan

51-től

61-től

2. Amennyiben a vadászatra jogosult a magas és közepes kockázatú területen diagnosztikai kilövéssel kilőtt vaddisznó testét az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1§ 1 a) és 1b) pontjaiban felsorolt módon,  a Rendelet előírásainak megfelelően értékesíti,   a vadászatra  jogosultat a vaddisznó test után kártalanításként az I. pontban leírt kártalanítási érték és az átvételi ár különbözete illeti meg. Az átvételi árba - a konkrét megnevezéstől függetlenül – minden olyan összeg beletartozik, amelyet a vadászatra jogosult a vaddisznó test értékesítése során a felvásárlótól megkap.  Ennek megfelelően minden ilyen számla másolatát az állami kártalanítási igény elbírálásához be kell nyújtania a vadászatra jogosultnak. Értékesítés esetén a vadászatra jogosultat ezen felül az I. pontban meghatározott összeg 20%-a illeti meg a járulékos költségek és terhek kártalanításaként (zsigerelés, hűtés, adminisztráció). A Rendelet 1§ 3c) pontjában felsoroltaknak megfelelően felhasznált testek után nem jár állami kártalanítás.

3. Amennyiben a fertőzött területen lévő vadfarm vaddisznó állománya, vagy annak egy része vadfeldolgozó, illetve vaddisznó vágóhíd számára kerül értékesítésre, akár számla, akár az 1. számú melléklet I. pontja a kártalanítási érték alapja, kártalanítási összegként a megállapított érték és az átvételi ár különbözete illeti meg a vadfarm tulajdonosát.

4. A kártalanítást közvetlenül az illetékes a megyei kormányhivatal folyósítja a kártalanításra jogosult részére. A kártalanítás összegéről áfaalany jogosultaknak számlát kell kiállítani. Az Éltv. szerinti áfa halasztás igénybe vehető, erről a kártalanítás jogosultja előzetesen nyilatkozni köteles az eljáró hatóság felé, illetve adóbevallásában a NAV felé.