Vissza

Állami kártalanítás részletes szabályai

Állami kártalanítás részletes szabályai

Állami kártalanítás részletes szabályai

Az afrikai sertéspestis mentesítési tervben előírt egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás részletes szabályai

1. A Földművelésügyi Értesítő LXIX. évfolyamának 5. számában megjelent 2/2019. számú országos főállatorvosi határozat értelmében, a határozat 1. mellékletével kiadott, Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési tervében (a továbbiakban: mentesítési terv) előírt egyes feladatok végrehajtása során járványügyi intézkedéssel érintettek az Éltv. szerinti kártalanításra jogosultak.

2. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a szigorúan korlátozott területen (a továbbiakban: SZKT):

2.1. Az SZKT-n az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 2.2.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzésért óránként nettó 250 Ft állami kártalanítás jár, ha a mentesítési terv 1. függelékének 6. pontja szerinti kimutatást határidőre leadta. Az elhullott vaddisznók szervezett kereséséért területegységenként egy aktív közreműködésre kötelezett október 1. és április 30. között havonta legfeljebb 30 óra után, míg május 1. és szeptember 30. között 60 óra után kaphat állami kártalanítást. Ezen felül az aktív közreműködésre kötelezettet minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 23.250 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találja.

2.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 2.2.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az illetékes járási főállatorvosteljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletben (a továbbiakban: ÁSZ) előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságához (továbbiakban: Nébih ÁDI). A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet), illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha a mintavevő

 1. nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 2. a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha
 3. az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

2.3. Az SZKT-n a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 2.2.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.100 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a jelen utasítás Mellékletében szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.

2.4. A mentesítési terv 2.2.2.5.2. pontja alapján a vaddisznóhullák gyűjtőhelyekre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek az egy napon beszállított vaddisznóhullákért vadászatra jogosultanként naponta nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár. gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el.

2.5. Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik és ezért a mentesítési terv2.2.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésére az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

2.6.A mentesítési terv 2.2.2.7.4. pontjában részletezett esetekben is, az elkobzott vaddisznó testek után – mint megsemmisített termékért - állami kártalanítás jár. Az állami kártalanítás alapja a kilőtt egyed zsigerek nélküli becsült tömegének és az előző vadászati évi országos kilogrammonkénti átvételi ár átlagának szorzata, az 1 év alatti egyedek esetében az így kiszámított összeg duplája jár.  

2.7. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, járványügyi felülvizsgálata és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából – a mentesítési terv 2.2.3.1.1. pontja szerint - aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost a feladat végrehajtásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján.A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a Helyi Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: HJK) vezetője által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

2.8. A nyolc hétnél idősebb sertések egyedi jelölésének elvégzéséért a mentesítési terv 2.2.3.4.1 pontja szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost a munka elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg. A tartósan megjelölt egyedek után gazdaságonként az 1-2. egyed után nettó 3.000 Ft/egyed, 3-5 sertés után nettó 2.000 Ft/egyed, 5 sertés felett nettó 1.000 Ft/egyed számolható el a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a jelölt sertésekről szóló nyilvántartást leadta.

2.9. A mentesítési terv 2.2.3.5.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésektől történő mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a fertőzött terület SZKT-n kívüli részén:

3.1 A fertőzött terület SZKT-n kívüli részén az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 2.3.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzésért óránként nettó 250 Ft állami kártalanítás jár, ha a mentesítési terv 1. függelékének 6. pontja szerinti kimutatást határidőre leadta. Az elhullott vaddisznók szervezett kereséséért területegységenként egy aktív közreműködésre kötelezett  október 1. és április 30. között havonta legfeljebb 30 óra után, míg május 1. és szeptember 30. között 60 óra után kaphat állami kártalanítást. Ezen felül az aktív közreműködésre kötelezettet minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 23.250 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találja.

3.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 2.3.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az ÁSZ-ban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő

 1. nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 2. a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha
 3. az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

3.3. A fertőzött terület SZKT-n kívüli részén a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 2.3.2.4.3. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek  a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.100 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a Mellékletben szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.

3.4. A mentesítési terv 2.3.2.5.2. pontja alapján a vaddisznóhullák gyűjtőhelyekre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezettnek az egy napon beszállított vaddisznóhullákért vadászatra jogosultanként naponta nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár. gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el.

3.5. Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv  2.3.2.5.3 pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók  ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett  a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.6. A mentesítési terv 2.3.2.7.4 pontjában részletezett esetekben is az elkobzott vaddisznótestek után – mint megsemmisített termékért - állami kártalanítás jár. Az állami kártalanítás alapja a kilőtt egyed zsigerek nélküli becsült tömegének és az előző vadászati évi országos kilogrammonkénti átvételi ár átlagának szorzata, az 1 év alatti egyedek esetében az így kiszámított összeg duplája jár.

3.7. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából a mentesítési terv 2.3.3.1.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost a feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján.  A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a HJK vezetője által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

3.8. A mentesítési terv 2.3.3.5.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből történő mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

4. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a magas kockázatú területen:

4.1. A magas kockázatú területen az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 3.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzésért óránként nettó 250 Ft állami kártalanítás jár, ha a mentesítési terv 1. függelékének 6. pontja szerinti kimutatást határidőre leadta. Az elhullott vaddisznók szervezett kereséséért területegységenként egy aktív közreműködésre kötelezett október 1. és április 30. között havonta legfeljebb 30 óra után, míg május 1. és szeptember 30. között 60 óra után kaphat állami kártalanítást. Ezen felül az aktív közreműködésre kötelezettet minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 23.250 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találja.

4.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 3.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az ÁSZ-ban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányát megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha a mintavevő

 1. nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 2. a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha
 3. az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

4.3.  A magas kockázatú területen a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 3.2.4.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.100 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet.  Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a Mellékletben  szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.

4.4. A mentesítési terv 3.2.5.2. pontja alapján a vaddisznóhullák gyűjtőhelyre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek egy napon beszállított vaddisznóhullákért vadászatra jogosultanként naponta nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár. gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el.

4.5.  Ha az elhullott vagy a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének  1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv 3.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor a vaddisznótest ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók és az egyéni vadászatból származó zsigerek ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett  a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Ennek érdekében gyűjtőhelyeket kell működtetni a vaddisznó testek összegyűjtésére, mintázására és az ártalmatlanításra való elszállításig történő tárolására.

4.6. A mentesítési terv 3.2.7.1. valamint 3.2.7.5. pontjaiban részletezett esetekben is, az elkobzott vaddisznó testek után – mint megsemmisített termékért - állami kártalanítás jár.

Az állami kártalanítás alapja a kilőtt egyed zsigerek nélküli becsült tömegének és az előző vadászati évi országos kilogrammonkénti átvételi ár átlagának szorzata, az 1 év alatti egyedek esetében az így kiszámított összeg duplája jár.  

4.7. A sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából a mentesítési terv 3.3.1.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvost a feladat végrehajtásáért sertésállományonként nettó 3.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján.  A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a HJK vezetőjének, illetve ahol nincs HJK a megyei főállatorvos által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

4.8. A mentesítési terv 3.3.3.7. pontja szerint, a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből történő mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos  teljesítés igazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

5.  A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani a közepes kockázatú területen:

5.1.  A közepes kockázatú területen az elhullott vaddisznók bejelentése és szervezett keresésére a mentesítési terv 4.2.2.3. pontjának megfelelően aktív közreműködésre kötelezettnek minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 23.250 Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találja.

5.2. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 4.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott, a Nébih honlapján közzétett  mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az ÁSZ-ban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a  Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha a mintavevő

 1. nem a mentesítési terv 2. függeléke 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 2. a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha
 3. az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

5.3. A közepes kockázatú területen a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésére a mentesítési terv 4.2.4.1. pontja szerint aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.100 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során aMellékletben szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.

5.4. A mentesítési terv 4.2.5.2 pontja alapján vaddisznóhullák gyűjtőhelyekre történő beszállítására aktív közreműködésre kötelezetteknek egy napon beszállított vaddisznóhullákért vadászatra jogosultanként naponta nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár. gyűjtőhely aktív közreműködésre kötelezett üzemeltetője a feladat ellátásáért naponta nettó 7.000 Ft-ot számolhat el.

5.5. Ha az elhullott vagy tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testének 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, és ezért a mentesítési terv 4.2.5.3. pontjában foglaltak szerint járnak el, akkor  a vaddisznó test ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezettnek az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár elhullott (illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt) vaddisznónként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett vadászatra jogosult a létesítésre vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Ennek érdekében gyűjtőhelyeket kell működtetni a vaddisznó testek összegyűjtésére, mintázására és az ártalmatlanításra való elszállításig történő tárolására.

5.6. A mentesítési terv 4.3.3.7 pontja szerint a megerősített passzív surveillance keretében a kislétszámú állományokban elhullott házisertésekből a mintavétel végrehajtására aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvosokat megmintázott sertésenként nettó 5.000 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg állami kártalanításként a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.

6.  A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás során az alábbi szabályokat kell betartani az alacsony kockázatú területen:

6.1. Az elhullott vaddisznókból történő, a mentesítési terv 5.2.3.1. pontjában előírt mintavételre aktív közreműködésre kötelezettet a mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az illetékes járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. A járási főállatorvos akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a mentesítési terv 3. függelékben meghatározott és a Nébih honlapján közétett mintaazonosító lapot – és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az ÁSZ-ban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is – hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a Nébih ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha a mintavevő

 1. nem a mentesítési terv 3. függelék 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
 2. a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha
 3. az aktív közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre jogosult állatorvosnak.

 

Az állománygyérítés és az egyenletes vizsgálati nyomás érdekében elrendelt diagnosztikai kilövés esetében a kilőtt egyedek után járó állami kártalanításra vonatkozó eljárás során alkalmazandó értékek

I. Az ASP szempontjából magas kockázatú és a közepes kockázatú területen alkalmazandó értékek zsigerelt testtömeg szerint:

 1. malac (20 kg alatt) – 25.000 Ft
 2. süldő (20-30 kg között) – 35.000 Ft
 3. koca (50 kg fölött) – 60.000 Ft

II. Az ASP-vel fertőzött területen alkalmazandó értékek zsigerelt testtömeg szerint:

 1. malac (20 kg alatt) – 25.000 Ft
 2. süldő (20-30 kg között) – 35.000 Ft
 3. süldő (30-50 kg között) – 50.000 Ft
 4. koca (50 kg fölött) – 60.000 Ft
 5. kan (50 kg fölött) – 100.000 Ft