null Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Az Akkreditálási Okiraton megnevezett vizsgálólaboratórium megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabvány követelményeinek, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján ítél oda.

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy a szervezet (laboratórium) alkalmas bizonyos vizsgálati tevékenységek elvégzésére. Az erre vonatkozó felhatalmazást a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ítéli oda, a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015 (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján.

Az Akkreditálási Okirat tartalmazza az akkreditált laboratórium nevét, az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabványnak való megfelelést, nyilvántartási számot, az akkreditálás érvényességét, a kiállítási dátumot, valamint a kiállító Nemzeti Akkreditáló Hatóság megnevezését az elnök aláírásával és száraz pecsétjével. Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza Részletező Okirat formában.

A Laboratórium vizsgálati tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabványnak megfelelően végzi, törekedve arra, hogy a szakmai felügyeleti szerv, valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság és ügyfeleik igényeinek a legnagyobb mértékben megfeleljen. A laboratóriumok elérhetőségei, fontos információk és akkreditációs dokumentumok az alábbi térképen találhatók.

A mintaátvételi információkról a ÉLI aloldalán tájékozódhatnak: https://portal.nebih.gov.hu/nebih-eli-laboratoriumai

  • A Nébih ÉLI RRL foglalkozik az élelmiszerek, takarmányok, mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták mintavételével, radioanalitikai laboratóriumi vizsgálatával, helyszíni radioanalitikai mérésekkel, húsok és húskészítmények trichinella vizsgálatával, vizsgálati eredmények értékelésével. Szervezi és működteti radioizotóp-szennyezettség vizsgálati programokat, a nukleáris létesítmények mezőgazdasági környezetének ellenőrzését, a monitoringon alapuló figyelő rendszert.

   Részt vesz a vizsgálati módszerek kidolgozásában, szakirányú oktatásban hazai és nemzetközi szinten.

   Részt vesz körvizsgálatokat, jártassági teszteket  szervezésében és referencia laboratóriumi feladatokat lát el.

   A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség együttműködő laboratóriumaként részt vesz a referencia anyagok előállításában és azok karakterizálásában

   • A Nébih ÉLI RRL foglalkozik az élelmiszerek, takarmányok, mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták mintavételével, radioanalitikai laboratóriumi vizsgálatával, helyszíni radioanalitikai mérésekkel, húsok és húskészítmények trichinella vizsgálatával, vizsgálati eredmények értékelésével. Szervezi és működteti radioizotóp-szennyezettség vizsgálati programokat, a nukleáris létesítmények mezőgazdasági környezetének ellenőrzését, a monitoringon alapuló figyelő rendszert.
    Részt vesz a vizsgálati módszerek kidolgozásában, szakirányú oktatásban hazai és nemzetközi szinten.
    Részt vesz körvizsgálatokat, jártassági teszteket  szervezésében és referencia laboratóriumi feladatokat lát el.
    A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség együttműködő laboratóriumaként részt vesz a referencia anyagok előállításában és azok karakterizálásában.

   • A laboratóriumok működésének és akkreditációjának feltétele a mérési eredményei megfelelőségének garantálása. Az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabványnak megfelelően, és a NAH állásfoglalása szerint az eredmények érvényességének biztosítása történhet referenciaanyagok/tanúsított referenciaanyagok használatával. A referenciaanyagok/tanúsított referenciaanyagok felhasználhatóak laboratóriumon belüli összehasonlító mérésekhez, jártassági vizsgálat szervezéséhez, mérőberendezések ellenőrzéséhez vagy módszerfejlesztéshez is.
    A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság Radioanalitikai Referencia Laboratórium több évtizede készít referenciaanyagokat/tanúsított referenciaanyagokat.  2005 óta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség együttműködő laboratóriuma a referenciaanyag-gyártás területén.  
    Referenciaanyag-gyártó tevékenységünk az MSZ EN ISO 17034:2017 szabvány szerint, NAH-11-0001/2024 nyilvántartási számon akkreditált.