null Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Az Akkreditálási Okiraton megnevezett vizsgálólaboratórium megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabvány követelményeinek, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján ítél oda.

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy a szervezet (laboratórium) alkalmas bizonyos vizsgálati tevékenységek elvégzésére. Az erre vonatkozó felhatalmazást a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ítéli oda, a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015 (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján.

Az Akkreditálási Okirat tartalmazza az akkreditált laboratórium nevét, az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabványnak való megfelelést, nyilvántartási számot, az akkreditálás érvényességét, a kiállítási dátumot, valamint a kiállító Nemzeti Akkreditáló Hatóság megnevezését az elnök aláírásával és száraz pecsétjével. Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza Részletező Okirat formában.

A Laboratórium vizsgálati tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabványnak megfelelően végzi, törekedve arra, hogy a szakmai felügyeleti szerv, valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság és ügyfeleik igényeinek a legnagyobb mértékben megfeleljen. A laboratóriumok elérhetőségei, fontos információk és akkreditációs dokumentumok az alábbi térképen találhatók.

A mintaátvételi információkról a ÉLI aloldalán tájékozódhatnak: https://portal.nebih.gov.hu/nebih-eli-laboratoriumai