null Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Az Akkreditálási Okiraton megnevezett vizsgálólaboratórium megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabvány követelményeinek, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján ítél oda.

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy a szervezet (laboratórium) alkalmas bizonyos vizsgálati tevékenységek elvégzésére. Az erre vonatkozó felhatalmazást a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ítéli oda, a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015 (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján.

Az Akkreditálási Okirat tartalmazza az akkreditált laboratórium nevét, az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabványnak való megfelelést, nyilvántartási számot, az akkreditálás érvényességét, a kiállítási dátumot, valamint a kiállító Nemzeti Akkreditáló Hatóság megnevezését az elnök aláírásával és száraz pecsétjével. Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza Részletező Okirat formában.

A Laboratórium vizsgálati tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, az MSZ EN ISO/IEC 17025 hatályos szabványnak megfelelően végzi, törekedve arra, hogy a szakmai felügyeleti szerv, valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság és ügyfeleik igényeinek a legnagyobb mértékben megfeleljen. A laboratóriumok elérhetőségei, fontos információk és akkreditációs dokumentumok az alábbi térképen találhatók.

A mintaátvételi információkról a ÉLI aloldalán tájékozódhatnak: https://portal.nebih.gov.hu/nebih-eli-laboratoriumai

 • Nébih ÁDI laboratóriumai

  • Bakteriológiai Laboratórium

   A laboratórium feladata a baktériumok és gombák okozta állatbetegségek mikrobiológiai vizsgálata: a kórokozók izolálása és pontos meghatározása.
   Fontos feladata a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek (így pl. a szarvasmarha gümőkór, a lépfene, a brucellózis stb.) kórjelzése. A hatósági döntéseket megalapozó, valamint nagy gazdasági kárral járó, baktériumok okozta állatbetegségek diagnosztikai bakteriológiai vizsgálatát végzi. Kiemelendő a tőgygyulladások oktani vizsgálata. Az izolált kórokozók antibiotikum érzékenységi vizsgálatát a rutindiagnosztikai és monitoring vizsgálatok keretében végzi. Számos betegség vonatkozásában is referencia laboratóriumi tevékenységet lát el.

  • Emlős-, Vad- és Baromfibetegségek Laboratóriuma

   A különféle emlős háziállatok, vadon élő állatok, tenyésztett vad- és házi szárnyasok fertőző és nem fertőző eredetű betegségeinek megállapítására irányuló kórjelző vizsgálatokat végzi. A beérkező elhullott állatok, szervek, magzatok vizsgálatát kórbonctani, kórszövettani, immunhisztokémiai és alkalmazott bakteriológiai módszerekkel végzi.
   Igazságügyi szakértői tevékenységet folytat (pl. az állatkínzásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésében segítséget nyújt a szakhatóságoknak).

  • Állatgenetikai Laboratórium

   Szarvasmarha és ló fajban DNS alapú származás ellenőrzési vizsgálatokat végez.
   Közhiteles vizsgálati bizonyítványt (DNS kártya) bocsájt ki szarvasmarha és ló fajban.
   Szarvasmarha fajban ivadék vizsgálatokhoz vizsgálja és verifikálja az utód származását.
   Részt vesz az ISAG által szervezett körteszteken, a nemzetközi módszertan kontrolljában.

  • Immunológiai Laboratórium

   Fő tevékenységi köre az ÁDI-ba vizsgálatra érkező vér- és tejminták szerológiai vizsgálata diagnosztikai, minősítés, mentesítés, ellenőrzés és nemzetközi forgalmazás céljából. Feladata a zoonózisok felderítése céljából a humán vérminták szerológiai vizsgálata is. Monoklonális ellenanyagot termelő sejtvonalak tárolása céljából sejtbankot működtet. Monoklonális konjugátumot készít és antigént állít elő immunkémiai vizsgálatokhoz. Fontos szerepet játszik az országos monitoring jellegű és egyéb felmérő vizsgálatokban. Nemzeti referencia laboratóriumként a nem állami laboratóriumok részére körvizsgálatokat szervez.

  • Mintaátvételi és Koordináció Laboratórium

   Tevékenysége két fő részre osztható. Egyrészt a Központi Anyagátvevő végzi a vizsgálati minták átvételét és számítógépes iktatását. A kémiai részlegen a mérgezésben elhullott állatok szerveinek műszeres vizsgálatai folynak. A diagnosztikai takarmányvizsgálatok során meghatározzuk a takarmányok beltartalmi paramétereit, a takarmányok nem kívánatos anyagtartalmát és mikrobiológiai szennyezettségét. Az itatóvizek bakteriológiai és kémiai vizsgálatával megállapítják a vízminták minőségét. Az anyagforgalmi vizsgálatok végzésével feltárják az állatok anyagforgalmi betegségeit, a makro- és mikroelem hiányt, és a vitaminellátottságot.

  • Virológiai Laboratórium

   Kiemelt jelentőségű feladatként látja el a baromfipestis, madárinfluenza, klasszikus és afrikai sertéspestis direkt és indirekt diagnosztikai tevékenységét. Emellett feladata még a bejelentési kötelezettség alá tartozó és egyéb, gazdasági szempontból jelentős baromfi és sertés vírusos betegségekkel kapcsolatos direkt és indirekt diagnosztikai vizsgálatok végzése, szervezése és értékelése. Aktív szerepet vállal az Európai Unió által előírt, illetve hazai monitoring programok végrehajtásában. A laboratórium részt vesz az akkreditált módszerekhez kapcsolódó nemzetközi körvizsgálatokban. Nemzeti referencia laboratóriumként egyéb hazai laboratóriumok számára körvizsgálatokat szervez, valamint részt vesz azok akkreditációjának ellenőrzésében.
   A virológiai diagnosztika mellett, ami elsősorban a gazdasági haszonállatok, ezen belül is főleg a szarvasmarhák fertőző betegségeinek kimutatását jelenti, foglalkozik még a kötelezően elvégzendő éves vagy féléves ellenőrző vizsgálatokkal, illetve az állatok szállításához kapcsolódó vizsgálatok elvégzésével is.
   A szarvasmarhákból levett vér-, szövet- és szervminták mellett lóból, kiskérődzőkből (juh és kecske) és társállatokból (kutya, macska) származó minták érkeznek még a laboratóriumba. A diagnosztikai munka során lehetőség van arra is, hogy a vírusokat közvetlenül mutassák ki (pl. vírusizolálással), illetve közvetett módon, a vérben keringő, vírusok ellen termelődött ellenanyagok detektálását (pl. vírusneutralizációval vagy ELISA módszerrel) is el tudják végezni.

  • Kaposvári Állategészségügyi Diagnosztikai Laboratórium

  • Debreceni Immunológiai, Virológiai és TSE Laboratórium

  • Debreceni Kórbonctani és Bakterológiai Laboratórium

 • Nébih BAII laboratóriuma

  • Minőség- és Eredetvédelmi Osztály

   A laboratórium független, önálló része az Igazgatóságnak, ahol a személyzet a hatósági borminősítéshez, borászati és egyéb alkoholos termékek ellenőrzéséhez, más hatósági feladatokhoz szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végzi.

   A Nébih BAII Minőség- és Eredetvédelmi Osztálya a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál NAH-1-1673/2019 okiratszámon nyilvántartásba vett akkreditált státuszú vizsgáló laboratórium, mely az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 számú szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltet.

 • Nébih ÉLI laboratóriumai

  • Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium

   • Végzi a takarmányok (takarmány alapanyagok, takarmány előkeverékek, kiegészítő takarmányok, takarmányadalékok, takarmánykeverékek, gyógyszeres takarmányok, szálas és tömegtakarmányok) valamint növényi termékek (termesztett, eredeti állapotú növényi anyagok, illetve egyszerű előkészítésen /például őrlés, szárítás, fagyasztás vagy préselés/ átesett növényi anyagok) mintavételét, fizikai-, kémiai-, biokémiai-, mikroszkópiai laboratóriumi vizsgálatát, állati eredetű melléktermékek élelmiszerbiztonsági célból történő vizsgálatát.
   • Végzi a növényi eredetű élelmiszer nyersanyagok és feldolgozott termékek, bébiételek kémiai-, fizikai laboratóriumi vizsgálatát.
   • Végzi az élelmiszerek fizikai, kémiai és érzékszervi vizsgálatát.
  • Állatgyógyászati Készítményeket Ellenőrző Laboratórium és Állatkísérleti Telep

   1996 óta tagja az EU Hivatalos Gyógyszervizsgáló Laboratóriumok Hálózatának (European Network of Official Medicines Control Laboratories; OMCL), 2004 óta pedig az Európa Tanács Európai Gyógyszerminőségügyi Igazgatósága (Council of Europe European Directorate for the Quality of Medicines, Strasbourg; EDQM) által tanúsított vizsgáló laboratórium. Vizsgálati tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány követelményei és az EDQM szakmai és minőségügyi irányelveinek megfelelően végzi.

   Kutatás-fejlesztési tevékenysége keretében feladata:

   • új gyógyszerkönyvi vizsgálati módszerek kidolgozása és interlaboratóriumi validálása,
   • részvétel a közösségi (CAP), decentralizált (DCP), kölcsönös elismerési (MRP) és nemzeti eljárásban (MSS) törzskönyvezett gyógyszerkészítmények európai szintű piac-felügyeleti vizsgálataiban
   • adat és információ szolgáltatás az Európai Unió laboratóriumi és vizsgálati adatbázisai felé.

   Biológiai laboratórium

   Az immunológiai állatgyógyászati készítmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásaihoz kapcsolódóan:

   • immunológiai állatgyógyászati készítmények törzskönyvi mintáinak vizsgálatát, a törzskönyvi dokumentációkban leírt vizsgálati módszerek értékelését
   • immunológiai állatgyógyászati készítmények piacfelügyeleti minőségellenőrző vizsgálatait
   • a minőségi kifogás alá eső, illetve pharmacovigilance bejelentéshez kapcsolódó minták vizsgálatát végzi.
   • ellátja a gödöllői állatkísérleti telep szakmai irányítását és felügyeletét, állatkísérleteket végez.

   Gyógyszer analitikai laboratórium

   Az állatgyógyászati gyógyszerkészítmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásaihoz kapcsolódóan:

   • állatgyógyászati gyógyszerkészítmények törzskönyvi mintáinak vizsgálatát, a törzskönyvi dokumentációkban leírt vizsgálati módszerek értékelését
   • állatgyógyászati gyógyszerkészítmények alapanyagainak vizsgálatát
   • immunológiai készítmények vizsgálatához kapcsolódó fizikai és kémiai vizsgálatokat
   • a piacfelügyelet során megmintázott gyógyszerkészítmények minőségellenőrző vizsgálatait
   • a minőségi kifogás alá eső, illetve pharmacovigilance bejelentéshez kapcsolódó minták vizsgálatát
   • állatgyógyászati biocid termékek és ápolószerek laboratóriumi vizsgálatát
   • gyógyszerkönyvi referencia anyagok hatóanyagtartalmának és szennyezőinek meghatározását (CRS)
   • hamisított állatgyógyászati termékek vizsgálatát végzi.

   Részt vesz az OMCL laboratóriumok vizsgálati tevékenységét meghatározó szakmai irányelvek kidolgozásában, valamint az állatgyógyászati termékek törzskönyvezési folyamatában.

  • Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

   Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium vizsgálati tevékenysége:

   • élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata kórokozó mikroorganizmusok (pl. Salmonella, Listeria, Campylobacter, verotoxin-termelő E. coli, Clostridium botullinum) jelenlének megállapítása, feltételesen kórokozó mikrobák (pl. koaguláz pozitív staphylococcusok, Bacillus cereus, Clostridium perfringens) indikátor mikroorganizmusok (pl. összes mikroba, penészgomba, élesztőgomba, coliform baktériumok, szulfitredukáló clostridiumok) számának meghatározása  céljából többek között a 4/1998 (XI.11.) EüM rendelet illetve a 2073/2005/EK rendeletben leírt mikrobiológiai határértékek alapján;
   • élelmiszer előállítása során felhasznált ivóvíz mikrobiológiai vizsgálata;
   • higiéniai minták (pl. élelmiszerrel érintkező felületek) mikrobiológiai vizsgálata;
   • Salmonella törzsek szerotípusának, S. Enteritidis és Typhimurium törzsek fágtípusának meghatározása;
   • az elsődleges termelési szakasz környezeti mintáinak Salmonella vizsgálata speciális esetekben (ismétlő vizsgálatok);
   • genetikailag módosított szervezetek (GMO) minőségi és mennyiségi vizsgálata élelmiszerekben, takarmányokban és vetőmagvakban;
   • fertőtlenítőszerek mikrobiológiai hatékonyságának vizsgálata;
   • élelmiszereredetű megbetegedések és gombamérgezések kivizsgálása;
   • nemzeti referencialaboratóriumi feladatok ellátása Salmonella, Listeria, Campylobacter, genetikailag módosított szervezetek (GMO), koaguláz pozitív staphylococcusok, Esherichia coli szakterületeken;
   • állatfaj eredet ellenőrzése élelmiszerekből.

    

  • Növény-egészségügyi Diagnosztikai Nemzeti Referencia Laboratórium

   A laboratórium fő feladata a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítók diagnosztikája, ami szorosan kapcsolódik az országos növény-egészségügyi állapot felderítéséhez. A laboratórium évente átlagosan 40000 diagnosztikai laborvizsgálatot végez el, növénypatogén gombákra, vírusokra, fitoplazmákra, viroidokra, kártevő rovarokra és fonálférgekre.

   A molekuláris diagnosztikai módszerek a diagnosztikában is egyre nagyobb teret nyernek, melynek keretében az NDNRL több kutatás-fejlesztési programban vesz részt közösen a hazai és külföldi kutató intézetekkel, egyetemekkel és az EU tagállami testvér növény-egészségügyi laboratóriumokkal; 2015-ben a laboratórium elkezdte az új diagnosztikai módszerek kidolgozását az „új generációs szekvenáló” berendezések alkalmazásával és így éllovas az EU tagállamok növény-egészségügyi laboratóriumai között.

   Az NMBL munkatársai szorosan együttműködnek az Európai Növényvédelmi Szervezettel (EPPO+EUPHRESCO) és több Diagnosztikai Panel tagja ként, részt vesznek új diagnosztikai módszerek kidolgozásában, fejlesztésében.

  • Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Nemzeti Referencia Laboratórium

   A laboratórium feladata a parazitózisok, ill. a halak és a méhek betegségeinek kórjelzése, hazai elterjedtségével kapcsolatos felmérő vizsgálatok végzése, a hazai járványtani adatok nyilvántartása, elemzése. Nemzeti Referencia Laboratórium a parazitózisok, illetve a hal- és a méhbetegségek területén. A három területen körvizsgálatokat szervez az állat-egészségügyi diagnosztikai laboratóriumok számára. Együttműködik az Európai Unió Referencia Laboratóriumaival és az általuk koordinált programokat végrehajtja. A laboratórium szakmailag támogatja a hatóságok működését és részt vesz a szakterületét érintő szabványok, jogszabályok kidolgozásában.

   Letölthető megrendelő nyomtatványok:

    

   Akkreditálási Okirat

   Határozat

   Részletező Okirat (1)

  • Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

   A fogyasztók egészségének védelme érdekében az illegális kezelések, valamint a jogszabályokban meghatározott MRL-érték túllépések feltárása, és az élelmezés-egészségügyi várakozási idők betartásának ellenőrzése céljából a Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium részt vesz a 96/23/EK irányelvben valamint a 10/2002 (I.23) FVM. r .által előírt nemzeti szermaradék-ellenőrzési terv valamint a kémiai biztonsági ellenőrzési terv kidolgozásában és rutin valamint megerősítő vizsgálatok elvégzése révén annak végrehajtásában.  A nem megfelelő termékek időben történő kivonása céljából, visszaélés gyanúja esetén - a gyors intézkedés érdekében - feladata az eljáró hatóság azonnali értesítése. A  96/23/EK irányelvben valamint a  10/2002 (I.23) FVM. rendelet alapján éves monitoring vizsgálati terv keretében ellenőrzi a tiltott hormon és hormonhatású szerek, hozamnövelők, antibiotikum- és egyéb állatgyógyászati szermaradékok, nyomelemek, mikotoxinok és egyéb környezetszennyezők (pl. a dioxinok, policiklusos aromás szénhidrogének)  reziduumait  az állati szövetekből (izom-, máj-, vese-, zsír szövetek, pajzsmirigy, vérplazma és vizelet), valamint állati  eredetű élelmiszerekből (tej és tejtermékek, hal, tojás, méz), Feladata továbbá a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerinti vízvizsgálatok, valamint a az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok vizsgálata.

  • Radioanalitikai Referencia Laboratórium

   A Nébih ÉLI RRL foglalkozik az élelmiszerek, takarmányok, mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták mintavételével, radioanalitikai laboratóriumi vizsgálatával, helyszíni radioanalitikai mérésekkel, húsok és húskészítmények trichinella vizsgálatával, vizsgálati eredmények értékelésével. Szervezi és működteti radioizotóp-szennyezettség vizsgálati programokat, a nukleáris létesítmények mezőgazdasági környezetének ellenőrzését, a monitoringon alapuló figyelő rendszert.

   Részt vesz a vizsgálati módszerek kidolgozásában, szakirányú oktatásban hazai és nemzetközi szinten.

   Részt vesz körvizsgálatokat, jártassági teszteket  szervezésében és referencia laboratóriumi feladatokat lát el.

   A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség együttműködő laboratóriumaként részt vesz a referencia anyagok előállításában és azok karakterizálásában.

  • Vízélettani és Ökotoxikológiai Laboratórium

   A laboratórium feladata a veszélyes anyagok – elsősorban növényvédő szerek – vízi szervezetekre gyakorolt hatásának a vizsgálata, a növényvédő szerek esetleges szerepének a tisztázása a tömeges halpusztulásokban és a halpusztulásokat megelőző vízkémiai és biológiai vizsgálatok végzése.

   A vélhetően növényvédő szer okozta méhmérgezések kivizsgálása, annak megállapítására, hogy a káresemények milyen összefüggésben vannak a közelben végzett növényvédő szeres kezelésekkel.

   A laboratórium a növényvédő szerek, veszélyes anyagok forgalomba hozatali engedélyezéséhez szükséges víztoxikológiai vizsgálatokat steril algatörzzsel, kisrákokkal, halakkal, és egyéb vízi szervezetekkel végzi, GLP minőségbiztosítással. Algás termésnövelő anyagok algatörzseit tárolja későbbi fogyasztóvédelmi vizsgálatokhoz.

  • Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium

   Végzi a hazai előállítású és felhasználású, a nemzetközi érvényű bizonyítvánnyal kivitelre kerülő továbbá a külföldről behozott szántóföldi-, kertészeti- és faiskolai vetőmagvak teljes körű laboratóriumi vizsgálatát, laboratóriumi faj-, fajtaazonosság- és fajtatisztaság vizsgálatát.

   Elvégzi a kukorica és a napraforgó DUS vizsgálatához szükséges gélelektroforézis vizsgálatokat.

   Laboratóriumi vetőmagvizsgálat ellátására nemzeti (NAH) és nemzetközi (ISTA) akkreditációval rendelkező laboratóriumot működtet.

   A vetőmagvizsgálati oktatásokat és vizsgákat szervez.

   Szakmai szempontból Irányítja a megyei kormányhivatalok vetőmagvizsgálattal kapcsolatos tevékenységét.

   Nemzeti és nemzetközi vetőmagvizsgálati körvizsgálatokat és jártassági vizsgálatokat szervez illetve azokon részt vesz.

   Nyilvántartja és ellenőrzi az ágazat szereplőinek saját jogkörben elvégzett vetőmagvizsgálati tevékenységét.

   Szabványbázis feladatokat lát el, fejleszti és adaptálja a vetőmagvizsgálati és mintavételi módszereket.

  • Pécsi Növényegészségügyi Bakteriológiai Diagnosztikai Nemzeti Referencia Laboratórium

  • Pécsi Talajbiológiai Laboratórium

   • Talajok fizikai, kémiai mikrobiológiai vizsgálatainak elvégzése,
   • Talajvédelmi intézkedést megalapozó vizsgálatok:
    -szennyvíz, szennyvíziszap termőföldre történő kihelyezését megalapozó talajmikrobiológiai vizsgálatok végzése,
    -szennyvíz, szennyvíziszap termőföldre történt kihelyezés utáni ellenőrzéséhez talajmikrobiológiai vizsgálatok végzése,
    -hulladékok ökotoxikus hatásának vizsgálata,
   • Engedélyezési eljárást megalapozó vizsgálatok:
    -új termésnövelő anyagok (növénykondicionáló készítmények, talajkondicionáló készítmények, mikrobiológiai készítmények, termesztő közegek, komposztok, gilisztahumusz, szerves trágya, talajjavító anyagok) forgalombahozatali és felhasználási engedélyhez szükséges talajmikrobiológiai, fizikai, kémiai, biológiai hatékonysági, ökotoxikológiai vizsgálatainak végzése,
    -forgalomban levő termésnövelő anyagok (növénykondicionáló készítmények, talajkondicionáló készítmények, mikrobiológiai készítmények, termesztő közegek, komposztok, gilisztahumusz, szerves trágya, talajjavító anyagok) ellenőrző vizsgálata.
   • Állami feladat keretében talajbiológiai és mikrobiológiai vizsgálatok végzése:
    -Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) mintáinak mikrobiológiai vizsgálata.

    

  • Velencei Növényvédőszer-analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium

  • Velencei Talajvédelmi Laboratórium

   A Talajvédelmi Laboratórium akkreditált a talaj, növényi anyag és mezőgazdasági termék (friss és mélyhűtött zöldség, gyümölcs), felszíni-, felszín alatti-, öntözővíz, szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya, szerves trágya, gilisztahumusz, kertészeti földkeverékek, komposzt, tőzeg műtrágya és talajjavító anyagok fizikai és kémiai vizsgálatára.

   Hatósági feladatok keretében a Laboratórium az EK-műtrágyák és az engedélyköteles termésnövelő anyagok ellenőrzését, a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) keretében vett talajminták vizsgálatát, az AKG Hatásmonitoring talajminták vizsgálatát, valamint zöldség, gyümölcs és bébiételek nitrit-nitrát vizsgálatát végzi.

   Ezen kívül a laboratórium a teljes vizsgálati profiljának megfelelő szolgáltatási tevékenységet is végez.

  • Hódmezővásárhelyi Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium

  • Kaposvári Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

   A laboratóriumban analitikai, mikrobiológiai és radiológiai részleg működik. Az analitikai részleg élelmiszerek számos paraméterét vizsgálja akkreditált módszerekkel, de felkérésre nem akkreditált vizsgálatokat is végez. Az ÉLI laboratóriumok között kialakított munkamegosztás keretében a Kaposvári RÉL cukoripari, édesipari, konzerv- és hűtőipari, malomipari, sütőipari minták, valamint méz-, száraztészta- és vízminták vizsgálatára specializálódott. Adalékanyagokat és allergéneket bármilyen élelmiszermintában akkreditáltan vizsgál. Munkatársainak nagy tapasztalata lehetővé teszi, hogy a megrendelő kívánságának megfelelően egyéb területekről származó mintákat is megbízható módon vizsgáljon, mely területeken szintén számos vizsgálatra akkreditált. A mikrobiológiai részleg élelmiszereket, takarmányokat, higiéniai mintákat, cukrot vizsgál többféle baktériumra, valamint élesztő- és penészgombára.  Trichinella kimutatást végez vágóállatok húsából, Salmonella törzsek "O"-szerocsoport meghatározására is akkreditált. Ivóvizet, ásványvizet is vizsgál a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletnek megfelelően. A radioanalitikai részleg felkészült számos sugárzó izotóp azonosítására és mennyiségi meghatározására, így vizsgálunk élelmiszer, takarmány és bizonyos környezeti mintákat.

  • Kecskeméti Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

   A laboratóriumvezető felügyelete alatt működő Kecskeméti Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium alaptevékenységi köre:

   • élelmiszerek és vizek fizikai, kémiai és egyes toxikus jellemzőinek vizsgálata a hatályos- és visszavont szabványoknak, szabványokkal egyenértékű leírásoknak, a Laboratórium által kidolgozott vagy átvett módszernek, a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, illetve rendeleteknek megfelelően,
   • élelmiszerek és vizek érzékszervi vizsgálata a hatályos- és visszavont szabványoknak, szabványokkal egyenértékű leírásoknak, a Laboratórium által kidolgozott vagy átvett módszernek, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) előírásainak megfelelően,
   • élelmiszerek és takarmányok, higiéniai minták valamint vizek vizsgálata hatályos- és visszavont szabványoknak, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) előírásainak megfelelően,
   • élelmiszerek, takarmányok, vizek mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták vizsgálata a Radioanalitikai Referencia Laboratórium hatályos módszergyűjteménye alapján (RRL MGY), vizek mintavétele és helyszíni vizsgálata, valamint radionalitikai vizsgálatokhoz mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdál­kodással összefüggő minták mintavétele a hatályos szabványoknak, illetve rendeleteknek megfelelően.
   • Akkreditálási Okirat
   • Akkreditált tevékenység
   • Részletező Okirat (2)
  • Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium

  • Miskolci Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

   A laboratórium mikrobiológiai, analitikai, érzékszervi és radioanalitikai vizsgálatokat végez akkreditáltan. A laboratórium szabad kapacitás terhére szolgáltatási minták vizsgálatát is vállalja.

   A Miskolci RÉL fő profilja a zsíranalitikai vizsgálatok, ezen belül a  transz- zsírsav tartalom, tejzsír tisztaság vizsgálata. Rendszeresen végez hamisítások felderítésére irányuló zsírsav-összetétel vizsgálatokat. A vizsgálati terület kiterjed állati és növényi zsírok-olajok, édesipari, húsipari, sütőipari termékek, tojás és tojástermékek, ivóvíz, élelmiszerek egyes adalék tartalmának (édesítők, tartósítók, szerves savak), élelmiszerek és étrendkiegészítők vitamin tartalmának vizsgálatára.

   A mikrobiológiai részleg élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták, ivóvizek vizsgálatát végzi számos paraméterre (baktériumok, élesztő- és penészgombák), Szalmonella fajok kimutatását állati ürülékből és az elsődleges termelési szakasz környezeti mintáiból (ezzel összefüggésben Szalmonella O szerocsoport kizárást), trichinella kimutatását referencia módszerrel (gyűjtőminták emésztéses módszere). 

   A radioanalitikai részleg számos sugárzó izotóp meghatározását végzi élelmiszerek, takarmányok, környezeti minták esetén.

  • Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium Székesfehérvári Telephely

   Az Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium Székesfehérvári Telephely fő vizsgálati területe az élelmiszerek (gabona alapú termékek, olajmagvak, élelmezési magvak, ivóvizek, ásványvizek stb.) és takarmányok érzékszervi, fizikai,  kémiai és mikrobiológiai vizsgálata. Az élelmiszerekből vizsgálunk beltartalmi paramétereket, fémeket, mikotoxinokat, különböző mikrobiológiai paramétereket (Salmonella spp. , Listeria monocytogenes, Bacillus cereus stb.) Takarmányokból a klasszikus analitikai, minőségi és beltartalmi paramétereken kívül (nyersfehérje, nyersrost, nyerszsír, nedvesség, hamu, fémek, aminosavak, vitaminok stb.) vizsgálunk nem kívánatos anyagokat pl.: mikotoxinok, toxikus fémek. Állati eredetű, környezeti mintákból meghatározunk Salmonella spp.-t illetve végezzük a házisertésből és házistertéstől eltérő állatok izommintáinak és hústermékeinek Trichinella vizsgálatát is.

  • Szolnoki Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium