null A vetőmag kiszerelés feltételei

A vetőmag kiszerelés feltételei

2015. március 18, szerda

A vetőmagvak kiszerelésének feltételeit a következő jogszabályok tartalmazzák

2003 évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

48/2004 (IV.21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról (52. §)

50/2004 (IV.22.) FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról (15. §)

A fenti törvény és rendeletek alapján a kiszerelési tevékenység feltételei a következők:

 

 • Vetőmag-kiszerelést csak a NÉBIH által nyilvántartásba vett kiszerelő végezhet.
 • A kiszerelt vetőmag továbbszaporításra nem, csak árutermesztés céljára használható fel.
 • A kiszerelt vetőmag csak olyan érvényes fémzárolású tételből származhat, amely megfelel a fenti rendeletekben előírt minőségi követelményeknek.
 • A kiszerelőnek a termékpálya szerinti terméktanács tagjának kell lennie.
 • A kiszerelőnek megfelelő szakmai tudással kell rendelkeznie és biztosítania kell a kiszerelés műszaki és technikai feltételeit.
 • A kiszereléshez csak olyan csomagolóanyagot lehet felhasználni, amely biztosítja a vetőmag minőségének megóvását és azt úgy kell lezárni, hogy ne tegye lehetővé a vetőmag kivételét, kicserélését a csomagolóanyag vagy az eredeti lezárás megsértése nélkül.
 • A kiszerelés során biztosítani kell a keveredés mentességet, a pontos tömegmérést vagy darabszámlálást.
 • A kiszerelésre kerülő vetőmagtételekből mintát kell venni és azt meg kell őrizni szántóföldi növények esetében 2 évig, zöldségnövények esetében pedig addig, amíg a vetőmag forgalomban van.

Fantázianévvel jelölt keverék csak abban az esetben kerülhet forgalomba, ha a hozzátartozó összetétel az NÉBIH-nél bejelentésre került, a fajok - esetenként fajták - összetétele állandó, és a fantázianév használatát az NÉBIH nyilvántartásba vette.

A kiszerelt egységek maximális tömeghatára

Zöldségnövények

Növénycsoport

Kiszerelt egységek maximális tömege

hüvelyesek

5 kg

hagyma, turbolya, spárga, mángold, cékla, tarlórépa, görögdinnye, sütőtök, tök, sárgarépa, retek, feketegyökér, spenót, mezei saláta

500 g

minden más zöldségfaj esetében

100 g

 

Szántóföldi növények

Növénycsoport

Kiszerelt egységek maximális tömege

gabonafélék, kukorica, borsó, csillagfürt fajok, földimogyoró, szója, napraforgó, csicseriborsó, lencse, szegletes lednek, burgonya

10 kg

cukorrépa, takarmányrépa

2,5 kg

dohány, négermag

0,5 kg

egyéb szántóföldi növényfajok

5 kg


 

Valamennyi kiszerelt egységen fel kell tüntetni a következő adatokat:

Zöldségnövények esetében

 

 • „EU szabályok és szabványok” megjelölést;
 • a kiszerelő nevét és címét, vagy a minősítő intézet által adott azonosító jelét;
 • a fémzárolás vagy a legutóbbi csírázóképesség-vizsgálat évét;
 • fajnevet;
 • fajtanevet;
 • szaporítási fokot: a certifikált vetőmagot „C” vagy „Z” betűkkel, a standard vetőmagot „ST” betűkkel lehet jelölni;
 • fémzárolási számot, vagy sajátjogú minősítés során kiadott azonosítási számot;
 • nettó vagy bruttó tömeget, illetve magdarab-számot, kivéve az 500g-nál kisebb kiszerelést, /tömeg feltüntetése esetén, ha szemcsés növényvédő szer, inkrusztálás, granulálás vagy egyéb más adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellegét, valamint az össztömeg és a tiszta vetőmag arányát is fel kell tüntetni;
 • csávázás tényét, csávázószer nevét, hatóanyagát;
 • géntechnológiával módosított fajta esetében a módosítás tényét;
 • ökovetőmag esetében a tanúsító szervezet ellenőrzési számát, hogy a vetőmag a ökovetőmag előállítás feltételeinek megfelel;
 • egyéb, növényegészségügyi előírások által meghatározott okiratot [7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól]

Továbbá az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. sz. melléklete alapján a szuperédes csemegekukorica fajták esetén a minimális csírázóképesség 80%, a vetőmag hatósági vagy szállítói címkéjén fel kell tüntetni a „Minimális csírázóképesség: 80%” szöveget. "

 

 

Szántóföldi növények esetében [48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet alapján]:

 

 • a kiszerelő nevét és címét, vagy a minősítő intézet által adott azonosító jelét;
 • az illetékes minősítő hatóság és tagállam megnevezését, vagy annak kezdőbetűit;
 • a fémzárolási számot és egyéb azonosító számot;
 • a fémzárolás időpontját (év, hónap);
 • a faj megjelölését, keverékek esetében a fajok százalékos összetételét, vagy ha van, a bejegyzett fantázianevet;
 • a vetőmagkeverékek és a kereskedelmi vetőmagvak kivételével a fajta megnevezését;
 • a vetőmagkeverékek kivételével a szaporítási fokot;
 • a nettó tömeget vagy magdarabszámot, illetve, ha szemcsés növényvédőszer, inkrusztálás, granulálás vagy egyéb más adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellegét, valamint az össztömeg és a tiszta vetőmag arányát;
 • a csávázás tényét, a csávázószer nevét;
 • „Nem takarmánynövény termesztésére” megjelölést az olyan fűfajták és keverékük vetőmagja esetén, amelyeken nem végezték el a gazdasági értékvizsgálatot;
 • vetőmagkeverék esetében a felhasználási célt;
 • egyéb, növényegészségügyi előírások által meghatározott okiratot [7/2001. (I.17.)  FVM rendelet A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól]
 • „EK ’A’ kistasak” megjelölést a gabonafélék, olaj- és rostnövények, valamint répafélék kivételével a nem takarmány célú termesztésre szánt növényfajok vetőmagkeverékeit tartalmazó tasakok esetében, amelyeknek nettó tömege a 2 kg-ot nem haladja meg, leszámítva megfelelő esetben a granuláló szereket, csávázó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat.
 • „EK ’B’ kistasak” megjelölést a gabonafélék, olaj- és rostnövények valamint répafélék kivételével az I., II. és III. szaporítási fokú vetőmagvak, kereskedelmi vetőmagvak, illetve olyan vetőmagkeverékeket tartalmazó tasakok esetében, amelyek nem  „EK ’A’ kistasakok’ és amelyek tömege nem haladja meg az e rendeletben előírt határértékeket, leszámítva az esetleges granuláló szereket, csávázó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat.
 • „EK kistasak” megjelölést répafélék esetében,
 • „Forgalomba hozatala csak Magyarországon engedélyezett” megjelölést a gabonafélék, olaj- és ipari növények, valamint a mellékletek D. részeiben felsorolt fajok esetében.

 

A fenti adatokat az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kiállított címkével, illetve a csomagolásra nyomtatott felirattal kell feltüntetni. A Magyarország területén forgalmazott vetőmagnál a faj nevét, a vetőmag minősítésének és csávázásának tényét magyar nyelven kell feltüntetni.

A kiszerelésről naprakész és pontos nyilvántartást kell vezetni, melyben tételesen szerepelnie kell a következőknek:

 • a kiszerelésre kerülő vetőmagtétel származása;beérkezés időpontja;
 • fajnév (keverékek esetében az összetevők %-os aránya);
 • fajtanév;
 • fémzárolási szám, vagy sajátjogú minősítés során kiadott azonosítási szám;
 • fémzárolás és a legutóbbi csírázóképesség-vizsgálat ideje;
 • vetőmag minősítése, szaporítási foka;
 • kiszerelés előtti vetőmag mennyiség;
 • a kiszerelés után a tasakok által tartalmazott vetőmag mennyisége (tömeg vagy mag-darabszám);
 • kiszerelt egységek száma;
 • kiszerelés időpontja;
 • a kiszerelés során alkalmazott magkezelési eljárások;
 • a kiszerelt tétel kiszállítása időpontjának, a kiszállított mennyiségnek a terítési helyei szerint;
 • bérkiszerelés esetén a kiszereltető neve;

Javasolt, hogy a kiszerelt tételekből mindenkor legyen letéti minta. Továbbá javasolt, hogy lehetőség szerint évente vizsgáltassa be a kiszerelő a tételeinek a csírázóképességét.

A vetőmag-kiszerelőt a területileg illetékes szakhatóság rendszeresen ellenőrzi és a feltételek be nem tartása esetén ideiglenesen vagy véglegesen törli a nyilvántartásból.


 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Minősítésfelügyeleti Osztály


Friss hírek

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2024.03.21.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.03.21.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >