null A Nébih szemléletformáló szerepe az állatvédelemben

A Nébih szemléletformáló szerepe az állatvédelemben

2019. október 14, hétfő

A Kormány szerepvállalása az állatvédelemben
A Kormánynak komoly felelőssége van abban, hogy támogassa az állatok szeretetére és tiszteletére nevelő, a felelős állattartást előtérbe helyező kezdeményezések megvalósítását. A cél az, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítse az állatok jólétének javulását és a lakosság körében a felelős állattartás térnyerését. E célt a legkülönfélébb eszközök segítségével igyekszik elérni, többek között jogalkotással, szemléletformálással, továbbá az állatvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi források biztosításával.

A Nébih szemléletformáló tevékenysége

Az állatvédelem területén a Nébih egyik legfontosabb feladata az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, a róluk való megfelelő gondoskodásra történő nevelés, tanítás, valamint a felelős állattartás körülményeinek a megteremtése. Ebben a szellemiségben indított útjára számos olyan programot az agrártárca és a Nébih, amelyek túlmutatnak az állatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások ismertetésén.

A Nébih programjai és kiadványai

Szabad a gazdi program:

A program alapkoncepciója, hogy a gazdátlan kutyák problémája mindannyiunk közös ügye. Ez ellen pedig csak felelős hozzáállással tehetünk: vásárlás helyett örökbefogadással, és természetesen ivartalanítással. A Szabad a gazdi honlapján és Facebook oldalán keresztül közvetlen a kapcsolattartás az állatbarátokkal, a felületeken a gyakorlott gazdák és a kezdő kutyatulajdonosok egyaránt találnak hasznos tippeket és (szakmai) tanácsokat a kutyaneveléssel, felelős állattartással kapcsolatban. Az utóbbi időben pedig számos, a gazdasági haszonállatok tartásával kapcsolatos ismeretanyaggal bővült a tartalom.

Konyhasziget:

A Nébih több évre visszatekintő, országos terjesztésű, ingyenes magazinjában már induláskor állandó rovatot kapott a felelős állattartás témája.

„Kutyakötelesség – Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz” kiadvány:

A kutyatartás szabályaira és a felelős kutyatartás gyakorlati megvalósításának lehetőségeire hívja fel az emberek figyelmét, de haszonnal forgathatják az önkormányzatok és a rendőrség munkatársai, valamint egyéb kapcsolódó szakterületek hatósági szakemberei is.

Harmóniában együtt:

Fiatalabb korosztályok számára készült kiadvány, amely hasznos tippeket ad a kutyatámadások megelőzésére.

Fogadj örökbe:

A kutyák örökbefogadásához ad gyakorlati útmutatást.

Valamennyi kiadvány ingyenesen letölthető a Nébih honlapjáról.

Állatjóléti felelősök oktatása

Az állattartói felelősség tudatosítása, valamint az állatjóléti előírásokról történő tájékoztatás nemcsak a társállatokat tartók, hanem a mezőgazdasági haszonállatot tartó gazdák körében is rendkívül fontos. Ezt a célt szolgálja az az előírás, amelynek értelmében 2013-tól Magyarországon a nagylétszámú állattartó telepeken állatjóléti felelőst kell alkalmazni. A felelős feladata, hogy felügyelje és elősegítse az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartását. Emellett el kell látnia az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeket az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással.  Az állatjóléti felelősök feladatkörébe tartozik az is, hogy évente oktatást tartson az állattartó telep dolgozói részére. Az állatjóléti felelősök képzését a Nébih végzi. Eddig több mint 5000 fő teljesítette sikeresen a kurzust.

Állatmenhelyek és ivartalanítási program

2017 óta az Agrárminisztérium kezdeményezésére a központi költségvetésben külön, 100%-ban állatvédelmi célokra fordítható forrás áll rendelkezésre. Az „Állatvédelem támogatása” előirányzat keretösszege 2019-ben már 170 millió forint, amelyből az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésére kiírt pályázatok mellett ivartalanítási programot is indítottak.

Illetékes hivatalok lakossági panaszbejelentés esetén

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében állatot tartani csak a jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad úgy, hogy az állatok tartása ne veszélyeztesse az emberek és állatok egészségét, jólétét, valamint ne károsítsa a környezetet. Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható (2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdés), ezen állatok tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal lehet korlátozni.

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának minimális állatvédelmi követelményeit a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet határozza meg.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvencként tartott állatok tartásának minimális követelményeit határozza meg.

A Nébih a lakóingatlanok zavartalan használatát korlátozó körülmények (pl. zaj-, por- és bűzszennyezés, rovarok, rágcsálók) kapcsán hatáskör hiányában nem tud eljárni, ugyanis kizárólag az állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartatásáért felelős. A Nébih feladata az állatok jóllétének biztosítsa, melyen kívül esnek az állattartással esetlegesen együtt járó zavaró hatások. Tehát amennyiben az állattartással kapcsolatban állatvédelmi, illetve állategészségügyi aggályok nem merülnek fel, úgy a probléma jegyzői hatáskörbe tartozik. A jegyző az, aki a „zavaró hatások” kapcsán – a szomszéd-jog/birtokvédelmi eljárás alapján – jogosult intézkedni, illetve lehetősége van a panaszosokat más fórumhoz irányítani.

Amennyiben az állatokat nem a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint tartják, az alábbi hatóságokhoz lehet panasszal, közérdekű bejelentéssel fordulni:

  • illetékes járási hivatal,
  • illetékes jegyző,
  • illetékes megyei kormányhivatal,
  • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Amennyiben állatkínzást tapasztal valaki, a területileg illetékes rendőrkapitánysághoz kell fordulni.

Főbb releváns jogszabályok:

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
  • A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
  • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
  • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

A rendeletek hatályos változatát a https://njt.hu/ oldalon olvashatják.


Friss hírek

2023. november 13, hétfő

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2023.11.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2023. október 24, kedd

Kérdezz-felelek a kéknyelv betegségről (Bluetongue)

A kéknyelv–betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődzők) támadja meg. Egyéb állatokra és az emberre a vírus nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz.

Tovább >