null Tájékoztatás 3. országból való import esetén az eljárásrendről (Kivonat a 110/2003.(X.21) FVM Rendeletbőlés 1999/105/EK Rendeletből )

Tájékoztatás 3. országból való import esetén az eljárásrendről (Kivonat a 110/2003.(X.21) FVM Rendeletbőlés 1999/105/EK Rendeletből )

Az importálási szándék bejelentésének határideje: 20. § d) importkérelem és zárlati termelés engedélyezésének kérése harmadik országból: a behozatal tervezett időpontját megelőző 30 nap, 20. § g) belföldiesítés kérése: az import szaporítóanyag beérkezése után, de legkésőbb 8 napon belül, A bejelentést követően a NÉBIH illetékes felügyelője helyszíni szemle során a szaporítóanyag bizonylatai alapján állítja ki a belföldiesítő származási igazolványt, amivel a tétel felhasználható Magyarországon

Importálás feltételei:
24. § (1) Erdészeti szaporítóanyag harmadik országból akkor importálható, ha
a) az Európai Unió Tanácsának határozata alapján az Európai Unión belül előállított és a Tanács 1999/105/EK irányelve követelményeit teljesítő szaporítóanyaggal egyenértékűnek számít, vagy
b) a minősítő intézet az Európai Unió Bizottságának felhatalmazása alapján kivételes engedélyt adott ki.
24. § (2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a növényanyag szaporítóanyagként kevésbé szigorú követelményekkel kerül importra. A kivételes engedély kiadásának feltétele, hogy a szaporítóanyag az ellátás biztonsága érdekében szükséges, és semmiféle kedvezőtlen befolyása nincs az erdőgazdálkodásra, továbbá az 1. §-ban részletezett célokat nem veszélyezteti. A kivételes engedély kiegészítő rendelkezésekkel látható el.
24. § (3) Forgalomba hozatali célra előállított erdészeti szaporítóanyagot csak bejegyzett erdészeti szaporítóanyag-előállítónak és szaporítóanyag forgalmazónak szabad importálni. Az import erdészeti szaporítóanyagot alapanyag vagy ültetési anyag származási igazolványnak vagy azzal egyenértékű, a származási ország által kiadott okmánynak kell kísérnie, és a beérkezést a szaporítóanyagot kísérő származási igazolvány másolatának megküldésével  8 napon belül be kell jelenteni. A minősítő intézet az importált szaporítóanyagot belföldiesítő szemlében részesíti.
24. § (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerint importált erdészeti szaporítóanyagot az erdészeti szaporítóanyag-előállítónak az importálás, a további feldolgozás és a forgalomba hozatal során a többi szaporítóanyagtól elkülönítve kell tárolni és a "kevésbé szigorú követelményeket teljesítő szaporítóanyag" kategóriát kell alkalmazni.
24. § (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt előírások nem vonatkoznak
a) azokra a növényi részekre és ültetési anyagokra - összesen legfeljebb 300 db importálónként és naponként - amelyek bizonyíthatóan nem erdészeti célú felhasználásra kerülnek,
b) azokra a szaporítóanyagokra, amelyek vámszabad területen vagy vámhatósági zár alatt találhatók,
c) a Bizottság 2002/2301/EK rendelete szerint fajonként megállapított kis tételnek számító szaporító alapanyag mennyiségekre.
24. § (6) Zárlati termesztés esetén, ha a faj, származás vagy fajta Magyarországon nem szaporítható és nem használható fel, a teljes mennyiséget kötelező kiszállítani vagy a szemle során meg kell semmisíteni.


Letölthető nyomtatvány


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >