EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.15
6100/1093-1/2020
Timku János
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi utca 34.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás adatmódosításra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása (Teljesítette a feltételeket)

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét korábban úgy reklámozta, hogy a hirdetésben valós technikai azonosító számát nem tüntette fel. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem adta meg az Evt. 90/E. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, a nyilvántartásba vétele alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR Korm.r. 2.§ (2); EUTR FMr. 7. § (3) ; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Timku János (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki a nyilvántartásba vétele alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számmával határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)  a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséig;
b) erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig;
c)    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :