EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2017.12.01.
04.4/1487-2/2017
István Faker Kft.
6400 Kiskunhalas, Felsőtelep tanya 5.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Bírság EUTR bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás regisztrációra.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az István Faker Kft.-t (6400 Kiskunhalas, Felsőtelep tanya 5.; adószám: 25480454-2-03) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy 04.4/1487-1/2017. számú határozatom 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -