null Vegyes profilu kiskereskedelmi egysegek figyelmebe: mire kell figyelni gyumolcs- es szoloszaporito-, tovabba ultetesi anyagok arusitasakor

Vegyes profilú kiskereskedelmi egységek figyelmébe: mire kell figyelni gyümölcs- és szőlőszaporító-, továbbá ültetési anyagok árusításakor

Vegyes profilú kiskereskedelmi egységek figyelmébe: mire kell figyelni gyümölcs- és szőlőszaporító-, továbbá ültetési anyagok árusításakor
2020. március 25, szerda

A vegyes profilú kiskereskedelmi láncok is egyre nagyobb arányban értékesítenek ültetési anyagokat, a megfelelő minőségű növények szavatolásához azonban számos előírást figyelembe kell venni. Ezeket gyűjtötte össze segítségképp legújabb tájékoztatójában a Nébih.

A fás növények ültetési anyagainak elsődleges forgalmazási helyei a faiskolai árudák, a lerakatok, a kertészeti centrumok, valamint a barkácsáruházak kertészeti osztályai. Rajtuk kívül azonban a vegyes profilú kiskereskedelmi láncok is egyre nagyobb arányban foglalkoznak ilyen anyagok értékesítésével. Ennek előnye, hogy a vásárlók egy helyen sokféle terméket szerezhetnek be, illetve a kínálat révén – gyakorta az impulzív vásárlás lehetőségével találkozva – olyanok is vásárolnak és telepítenek a kertjükben növényeket, akik egyébként más forrásból nem szereznék be azokat. 
Elengedhetetlen azonban, hogy minden értékesítési formában és ponton, így a nagyáruházakban, vagy üzletláncokban történő árusítás során is, figyeljenek a forgalmazók azokra a szakmai és jogszabályi követelményekre, amelyek a növények megfelelő minőségét szavatolják. Ennek érdekében a Nébih összegyűjtötte a kiskereskedelmi láncok és üzletek számára a legfontosabb előírásokat.
A beszerzésnél fontos szempont, hogy a növények:
•    igazolt származásúak,
•    előállításuk során hatóságilag ellenőrzöttek,
•    megfelelő jelöléssel ellátottak legyenek.

A veszélyes kórokozók behurcolása és terjedése a növények esetében is nagy veszélyt jelent, ezért a szaporítóanyagokon a hatósági címke megléte kötelező, ami egyúttal az elvégzett növényegészségügyi ellenőrzéseket igazoló növényútlevélként is szolgál. A certifikált fokozatú anyagokon kék színű, a C.A.C. szaporítóanyagokon egyéb színű címkék találhatóak. A növényeket egyedi címkével szükséges ellátni, ami időtálló anyagból készül, így az időjárási viszontagságoknak is elenáll.
 A címkén – többek között – a következő adatoknak kell szerepelni: 
•    a Plant Passport/Növényútlevél felirat,
•    az előállító faiskola növényegészségügyi regisztrációs száma.,
•    az alany és fajta pontos megjelölése (ez nemcsak a rendeleti követelmények miatt fontos, a vásárlók számára is alapvető információt jelentenek.)
•    q címkén egyedi sorszám, amely egyben a nyomonkövetési kód is. 

A faiskolai termelők gyakran alkalmaznak igényes, tetszetős címkéket, amelyeken rövid fajtaleírások, vagy akár hasznos ültetési tanácsok is szerepelnek. A C.A.C. kategóriájú növények esetében ezek a plusz tájékoztató információk és a hatóságilag kötelező adattartalom kombinálható. Fontos azonban, hogy  semmi sem helyettesítheti a certifikációs címkét! Hazai szakmai jogszabályaink szerint a hobbi kategóriában forgalmazott növények esetében is be kell tartani legalább a C.A.C. (gyümölcs) vagy a Standard (szőlő) kategóriára előírt követelményeket. Ennek ellenére egyes esetekben, főleg külföldi beszerzésű gyümölcsültetési-anyagoknál az ellenőrök még mindig találkoznak nagymértékű hiányosságokkal.

A beszerzett növényekről az alábbi dokumentumokat kell a kiskereskedelmi egységben megőrizni:
•    Hazai előállítók esetében a Nébih által rendszeresített, a szállítótól kapott ún. származási igazolványt, amely tartalmazza a tételeket.
•    Külföldi (EU tagállamból származó) anyagok esetében a szállítói dokumentumot.
Fontos, hogy ezen dokumentumok másolati példányainak az üzletekben is rendelkezésre kell állniuk.
Az árusított oltványok, dugványok, bokrok méreteire és egyéb, az életképességet meghatározó tulajdonságaira vonatkozó követelmények szintén lényegesek. Ezek az előírások részletesen megismerhetőek a tájékoztatónk végén felsorolt rendeletek mellékleteiből.
Az árusítás körülményei ugyancsak kiemelten fontosak, hiszen ezek biztosítják az anyagok életképességének megőrzését. Azokban az üzletekben, amelyek nyitott, vagy félig nyitott kertészeti osztályt működtetnek, ritkán adódik probléma, hiszen ott – a hagyományos faiskolai lerakatokhoz hasonlóan – biztosíthatóak a megfelelő körülmények. A zárt térben történő árusítás viszont problematikusabb, mert sem a hőmérséklet, sem a páratartalom, sem a fényviszony nem feltétlenül alkalmas a megfelelő minőség megőrzésére. Ez elmondható még a gyökércsomagolt anyagok esetében is, különösen akkor, ha a növények hosszabb időt töltenek az eladótérben. Emiatt előfordulhat, hogy a vásárlók (és a szaporítóanyag ellenőrök) kiszáradt, vagy idő előtt hajtásnak indult oltványokkal találkoznak. Fontos továbbá, hogy a gyökércsomagolt növények ugyanúgy, mint a szabadgyökerűek, csak az adott szezonban forgalmazhatóak (pl. a 2019-ben előállított oltványok a 2020-as tavaszi ültetési időszak végéig).
Szőlőültetési-anyagok (oltványok, vagy gyökeres dugványok) kiskereskedelmi forgalmazásához – a jelenleg érvényben lévő rendelet értelmében – szakhatósági engedélyt kell kérni. Gyümölcs esetében ez nem szükséges, elegendő a növényegészségügyi regisztráció. 
A kiskereskedelmi egységekben történő ellenőrzésekre a Nébih, és a megyei kormányhivatalok gyümölcs- és szőlő-szaporítóanyag, valamint növényegészségügyi ellenőrei jogosultak. Szükség esetén sor kerülhet minőségvédelmi bírság kiszabására, vagy egyes tételek forgalmazásától történő eltiltásra is. A cél természetesen nem ez, hanem a megbízható, jó minőségű szaporítóanyag-értékesítés, amit elsősorban a kereskedelmi egységek felelős kollégáinak ismerete, figyelme és együttműködése biztosíthat. 
A témával kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel az szgy-szap@nebih.gov.hu e-mail címen a Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályához fordulhatnak az érintettek.

A témához kapcsolódó alapvető jogszabályok:
•    a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 14/2017 (III.23.) FM rendelet,
•    a szőlő-szaporítóanyagok előállítására minősítésére és forgalomba hozatalára vonatkozó 87/2006. (XII.28.) FVM rendelet,
•    a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001 (I.17.) FVM rendelet. (Fontos, hogy ez a rendelet bejelentési, regisztrációs kötelezettséget, majd annak alapján a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzését írja elő a kiskereskedelmi forgalmazóhelyek részére (9. melléklet, 8.2.6. pont).)


A rendeletek hatályos változatát a https://njt.hu/ oldalon olvashatják.


Friss hírek

Gyümölcs törzsültetvények szemléi 2020-ban
2020. július 23, csütörtök

Gyümölcs törzsültetvények szemléi 2020-ban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) évente ellenőrzi az előszaporításra használt prebázis, bázis gyümölcs törzsültetvényeket, valamint a faiskolai tömegszaporításra használt certifikált törzsültetvények nagyobb részét. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 2020 júniusában, illetve júliusában végzett szemlék tapasztalatait alábbi cikkünkben foglaltuk össze.

Tovább >

A kertészeti szaporítóanyag felügyelet feladatai, a feladatok megoszlása és a munkatársak elérhetősége
2020. június 15, hétfő

A kertészeti szaporítóanyag felügyelet feladatai, a feladatok megoszlása és a munkatársak elérhetősége

A kertészeti növények szaporítóanyag-felügyeletét a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya, valamint régiós rendszerben, öt kinevezett növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal látja el

Tovább >