null Új uniós rendelet a veszélyes vegyi anyagok és készítmények kiviteléről és behozataláról (649/2012/EU rendelet)

Új uniós rendelet a veszélyes vegyi anyagok és készítmények kiviteléről és behozataláról (649/2012/EU rendelet)

2015. január 15, csütörtök

A növényvédő szer hamisítás és a nem-engedélyezett növényvédő szerek kereskedelme világszerte felfutóban van. Különösen fontos erre odafigyelni, ha olyan szerekről van szó, amelyek hatóanya, vagy formulációi kifejezetten veszélyesek a környezetre és az emberekre. Az elmúlt években már megjelent a témában két cikk a Növényvédelem folyóiratban: a veszélyes vegyi anyagok kivitelét és behozatalát szabályozó 689/2008/EK PIC rendeletről (Növényvédelem, 2009. évi 2. szám), valamint a rendelet végrehajtására szolgáló ún. EDEXIM (European Database on Export-Import of certain dangerous chemicals) rendszer működtetéséről (Növényvédelem. 2011. 47(2) 59-65.) Öt év alatt azonban számos változás történt e téren, ami egy új rendelet kiadásához vezetett.

Ahogy bővülnek ismereteink a hatóanyagok hatásával és kölcsönhatásával kapcsolatban és ahogy ennek következtében folyamatosan módosul az engedélyezett vegyi hatóanyagok palettája, úgy változik a veszélyes vegyi anyagok kereskedelmének szabályozása.

Így a korábbi 689/2008/EK rendeletet felváltotta az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (a továbbiakban: Rendelet). Az uniós PIC-rendelet alá eső anyagok köre jóval tágabb a Rotterdami Egyezményben „Nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról” szereplőknél és súlyozottabban, egyszersmind árnyaltabban szabályozza a veszélyes vegyi anyagok kereskedelmét. Az új PIC- rendelet 2014. március 1-től hatályos.

A rendelet végrehajtására kialakított nemzetközi számítógépes nyilvántartási és értesítési rendszer, az EDEXIM 2010 márciusa óta már automatikusan „intézte” az export-import emlékeztetők küldését. A rendszer kezelése azonban 2014. szeptember 2-tól az Európai Vegyianyag Ügynökséghez (ECHA, továbbiakban: Ügynökség) irányítása kerül és ePIC néven megújul.

Jelen cikk célja az egyes veszélyes vegyi anyagok kereskedelmét szabályozó új 649/2012/EUPIC-rendelet uniós és hazai végrehajtásában bekövetkezett változtatások rendszerének ismertetése a növényvédő szerek vonatkozásában, továbbá a potenciális exportőrök - elsősorban a növényvédő szerekkel nemzetközi kereskedelmet folytató cégek - tájékoztatása az ePIC rendszer használatáról és az ezzel járó feladatok tudatosítása.

 

 A Rendelet céljai:

 • a Rotterdami Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) végrehajtása az EU-ban,
 • az Európa Unióban a veszélyes vegyi anyagok kivitele esetén a csomagolási és címkézési követelmények betartatása a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH rendelet), továbbá az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP rendelet) európai parlamenti és tanácsi rendeleteknek megfelelően.

Ennek megfelelően a Rendelet hatálya kiterjed:

 • a PIC-eljárás alá tartozó anyagokra (az Egyezmény anyagai),
 • a Európai Unión belül betiltott vagy szigorúan korlátozott veszélyes vegyi anyagokra,
 • kivitel esetén valamennyi felsorolt vegyi anyagra, azok csomagolása és címkézése tekintetében.

 A Rendelet nem alkalmazható:

 • a 111/2005/EK tanácsi irányelv hatálya alá eső kábítószerekre és pszichotróp anyagokra,
 • a 96/29 Euratom tanácsi irányelv hatálya alá eső radioaktív anyagokra és készítményekre,
 • a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá esőhulladékokra,
 • a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá eső vegyi fegyverekre,
 • a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerekre és élelmiszeradalékokra, valamint a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó takarmányokra és adalék anyagokra,
 • a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá esőgéntechnológiával módosított szervezetekre,
 • a 2001/82/EK és 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek hatálya alá tartozó humán és állatgyógyászati gyógyszerekre és gyógyászati készítményekre, továbbá
 • a kutatási vagy elemzési célra használt 10 kg-nál kisebb mennyiségű vegyi anyagokra sem.

Letölthető anyagok
649/2012/EU rendelet


Friss hírek

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2024.03.21.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.03.21.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >