null Tájékoztatás élőállat és állati eredetű élelmiszerek szállításával kapcsolatosan

Tájékoztatás élőállat és állati eredetű élelmiszerek szállításával kapcsolatosan

2020. március 23, hétfő

A COVID-19 humán koronavírus világjárvány alatt az Európai Unió tagállamai, és ezek között Magyarország is minden erőfeszítést megtesz, hogy továbbra is biztosítsa a tagállamok közötti és az Európai Unión kívül, úgynevezett harmadik országokba történő szabad áruforgalmat. Különös igaz ez az alapvető termékekre, amelyek közé az állati eredetű élelmiszeripari termékek és a gazdasági haszonállatok is tartoznak.

Törökország átmentileg megtiltja az egzotikus állatok és kedvtelésből tartott állatok importját

2020.05.21

Magyarország Ankarai Nagykövetsége 2020. május 21-én érkezett tájékoztatása alapján Törökország átmeneti intézkedéseket hozott a COVID-19 járvánnyal összefüggésben. Átmenetileg felfüggesztésre került bármilyen célból Törökországba érkező egzotikus állatok, továbbá a gerinctelenek, kétéltűk, kutyák, macskák, menyétek, díszhalak, hüllők, rágcsálók, házi nyulak és minden madár akár személyes, akár kereskedelmi úton történő behozatala. A rendelkezés hatálya nem terjed ki a folyamatban lévő eljárásokra.        

  • A nem kereskedelmi célból tartott, egészségügyi/oltási igazolással rendelkező háziállatok úgymint kutyák, macskák, madarak és díszhalak utazhatnak a tulajdonosukkal amennyiben külföldről történő visszautazásnál a tulajjal együtt 14 napig elkülönítésben maradnak;
  • az egzotikus állatok, valamint kutyák, macskák, menyétek, hüllők, rágcsálók, nyulak és madarak kereskedelmi célú behozatalának és kivitelének felfüggesztésére vonatkozó döntés a járvány idejére hatályban marad;
  • Törökországba tudományos célú kutatásoknál (vakcina, gyógyszer, ellenszérum fejlesztése) történő felhasználás érdekében laboratóriumi feltételek mellett és ellenőrzés alatt tartva kísérleti állatok ellenőrzött importja engedélyezett;
  • a növényvédelmi célból tartott ízeltlábúak importja engedélyezett,
  • állati takarmányként importált állati eredetű termékeket használat előtt vagy a felkészítés stádiumában 70 C fokon minimum 30 percig hőkezelésben kell részesíteni és ezt a kezelést a járvány ideje alatt folytatni kell;
  • vízi állatok és ízeltlábúak táplálásához használt, szárított vagy fagyasztott szárazföldi és vízi gerinctelenek (bogártojások, garnélatojások, stb.) vagy olyan táphalak, mint a tonhal táplálásánál használt szardínia importja hőkezelés nélkül engedélyezett,
  • Emberi fogyasztás céljára használt élő vagy fagyasztott vízi termékek, valamint egyéb állati eredetű termékek importja engedélyezett, ugyanakkor a szóban forgó termékek elkészítésekor; a fertőződés megakadályozása érdekében be kell tartani az általános higiéniai intézkedéseket, megfelelő védőfelszerelést kell használni és az élelmiszerrel történő érintkezés előtt és után kézi higiéniai szabályokat kell alkalmazni.            

 

Kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi célú szállítmányainak indítása Magyarországról Olaszországba

2020.04.14.

Az olasz társhatóságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kedvtelésből tartott élőállat szállítmányokra vonatkozó forgalmi korlátozás 2020. április 14-től feloldásra került.

2020.04.03.

Az olasz állategészségügyi hatóságtól kapott információk alapján Olaszország területén a kedvtelésből tartott állatok forgalmazására szolgáló üzletek (pet shopok) legalább 2020. április 13-ig zárva tartanak (szükség esetén meghosszabbítható), ezáltal, valamint az ott alkalmazott kijárási tilalom miatt sem lehetséges pl. kutyát, macskát vásárolni. Az országba irányuló, eladásra szánt állatok az olasz hatóság feltételezése szerint a jelenleg hatályos különleges jogrend értelmében jogszabálysértő úton juthatnának gazdához, ezért az ilyen jellegű szállítmányok indításának megtagadását kérik.

EU-ból származó élőállat és állati eredetű termékek exportja és importja Eu-n kívüli harmadik országokba/ból

2020.04.14

Az Európai Bizottság hivatalos levélben értesítette a harmadik országok illetékes állategészségügyi hatóságait, hogy a Covid-19 járványhelyzetre való tekintettel az EU Határellenőrzési állomásain (BCP) átmenetileg elfogadják a harmadik országokból érkező import élőállat és állati eredetű termékek esetében az eredeti papír alapú állategészségügyi import bizonyítványok szkennelt vagy elektronikusan megküldött változatát. 2020.március 24-i hivatalos levélben azt kérték a harmadik országok illetékes állategészségügyi hatóságaitól, hogy a kölcsönösség elve alapján fogadják el ugyanazt az átmeneti eljárásrendet az EU-ból érkező export szállítmányok esetében.

Az egyes harmadik országok válaszainak összesítése a hatósági felhasználók számára elérhető következő linken érhető el:

https://circabc.europa.eu/ui/group/af5deeae-af5b-4ae7-9cd2-24df51e9fa72/library/632dc417-9d7c-4a93-a6db-dbadd23b1a5d

EU-n belüli állategészségügyi bizonyítvány kiállítási rend koronavírus járvány idején

2020.04.02

Megjelent a koronavírus járványhelyzet miatt a hatósági ellenőrzések során alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló EU jogszabály, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az élőállat szállításokhoz használt TRACES bizonyítványokat nem kell papír alapon kinyomtatni. 

Amennyiben fennakadást tapasztalnak az EU jogszabályban is rögzített eljárásrendben (pl. más tagállami hatósági állatorvos továbbra is megköveteli a papír alapon kinyomtatott TRACES bizonyítványt a vágóhídon magyar élőállat szállítmány esetében), kérjük jelezzék az aai@nebih.gov.hu email címen!

2020.03.20
A Covid-19 koronavírus járvánnyal összefüggő vészhelyzet elmúltáig az Európai Unió tagállamai közötti élőállat kereskedelmet érintően a hatósági állatorvosnak nem kell előzetes személyes ellenőrzést tartaniuk a gyűjtőállomáson vagy az állattartó helyen, amennyiben rendelkezésükre állnak megfelelő bizonyítékok, megalapozott tények az EU-n belüli állategészségügyi bizonyítvány kiállításához. Az adatok hitelessége például olyan adatbázisok alapján igazolható, mint a TIR/ENAR vagy az érintett cégtől bekérhető önellenőrzési adatok formájában. 
Amennyiben mégis szükséges lenne a helyszíni ellenőrzés, alapvető fontosságú az emberekkel való kontaktusok minimalizálása és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által megfogalmazott alapvető szabályok betartása.
Az Európai Bizottság értesítése  szerint A koronavírus járvánnyal összefüggő vészhelyzet elmúltáig az  Európai Unió tagállamainak el kell  fogadniuk az elektronikusan a TRACES rendszerbe rögzített, EU-n belüli élőállat szállítmányokat kísérő állategészségügyi bizonyítványokat és Útinaplókat, amennyiben nem megoldható, hogy ezen dokumentumok papír alapon is kísérjék az élőállat szállítmányokat. Ezen dokumentumokat e-mailben is meg lehet küldeni az érintett tagállamok illetékes hatóságának.

Általános információk

2020.03.17

Dolgozók- járművezetők

Annak érdekében, hogy a lakosság ellátásának biztosításához szükséges áruszállítás folyamatosságát biztosítsák, a magyar fuvarozókra vonatkozó előírásokról döntött az operatív törzs. A részletszabályok az alábbi linken érhetőek el: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/magyar-fuvarozokra-vonatkozo-eloirasokrol-dontott-az-operativ-torzs
A személyes higiénia betartása, a gyakori kézmosás, a személyes kontaktus minimalizálása az élőállatokat és élelmiszert vagy takarmányt szállító gépjárművezetők esetén is kiemelt fontosságú.  
Az Operatív Törzs döntése nyomán az áruszállításban résztvevő járművezetők 14 napos házi karantén ideje alatt is folytathatják munkájukat, amennyiben megfelelnek az itt szereplő feltételeknek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/tajekoztatas-operativ-torzs-dontesrol 

Határátkelőket érintő korlátozások
A magyar határrendészet a magyar határátkelőhelyeket érintő korlátozások során elősegíti az élőállat szállítmányok elsőbbségét, amelyik határátkelőnél ez megoldható (pl. külön sáv áll rendelkezésre). 
Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben aktuálisan üzemelő határátkelőhelyek listája az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak

Élőállat szállítmányok
A gazdasági haszonállatok szállítása során továbbra is be kell tartani az 1/2005/EK tanácsi rendeletben foglalt rendelkezéseket. Annak érdekében, hogy a szállított állatok jólléte biztosítható legyen a szállítást során, az alábbi megelőző intézkedésekre hívjuk fel a figyelmet. 
•    A szállítás tervezésekor a szállításszervező tudakozódjon az érintett tagállamok információs csatornáin keresztül, hogy a határokon előreláthatólag mennyi a várakozási idő, és ezt kalkulálja bele az állatszállítás teljes időtartamába. 
•    Amennyiben a szállítás során az időkorlátok túllépése miatt szükséges az állatok 24 órás pihentetése, úgy minden esetben kérjen visszaigazoló e-mailt az adott tagállam ellenőrző állomásától, melyben megerősítik, hogy tudják fogadni a szállítmányt.
•    Ügyeljen arra, hogy a vis maior helyzetekre rendelkezésre álljon egy olyan vészhelyzeti intézkedési terv, mely akkor lép életbe, ha az út során nem várt fennakadás történik (pl. hosszú várakozási idő valamelyik határon, vagy az állatszállító jármű sofőrje azért nem folytathatja az utat, mert mutatja a COVID-19 tüneteit).

Élelmiszer és takarmány szállítmányok
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelenlegi tájékoztatása alapján nincs bizonyíték arra, hogy az élelmiszer a COVID-19 forrása vagy átviteli forrása lenne. Meg kell azonban akadályozni, hogy az esetlegesen fertőzött emberek köhögése, tüsszentése útján fertőző anyag (kórokozót tartalmazó nyálcseppek) kerülhessen az élelmiszerekre és azok csomagolására. A forgalmazó felelős azért, hogy valamennyi élelmiszert fokozottan védjen a szennyezéstől a szállítás teljes folyamata alatt. Ennek megelőzését segíti a cseppfertőzés elleni védelemre alkalmazott plexi- vagy egyéb védő-, légterelő burkolatok, tárolók alkalmazása. A megszokottól eltérő gyakorlattal kell az árukirakodást, üres ládák felrakodását végezni. A bolt személyzete ne érintkezzen a gépjármű vezetőjével.

Eszközök
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed, vagyis köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják, ezért a szállítójárművek rakterét, valamint a göngyölegeket minden szállítást követően fokozottan tisztítani kell a szokásos tisztítószerekkel.