null Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2021. szeptember 24, péntek

Nem elkülönítetten kezelt zöldségpalánta harmadik országba történő kivitele esetén, az üzem kérelmére a megyei kormányhivatal magyar és angol nyelvű tanúsítványt állít ki a zöldségpalánta európai uniós jogszabályoknak való megfeleléséről.

Palánta exportnak azt nevezzük, amikor a zöldségpalántát harmadik országban hozzák forgalomba.
Zöldségpalánta export esetén a forgalmazó üzem az Európai Unión belüli forgalmazáshoz rendszeresített Szaporítóanyag-kísérő okmányt nem használhatja. Ha a külföldi vevőnek szüksége van egy hatóság által kiállított dokumentumra, amely igazolja az EU jogszabályoknak és az OECD rendelkezéseknek való megfelelést, akkor az üzem a megyei kormányhivataltól Tanúsítvány kiállítását kérheti.

Tanúsítványt az a belföldi zöldségpalánta-előállító üzem kérhet, aki zöldségpalánta-termesztői engedéllyel rendelkezik és szerepel a Nébih Zöldségpalánta szaporítóanyag-forgalmazók nyilvántartásában.

A tanúsítvány kiállítása iránti kérelemben az alábbiakat kell feltüntetni:
1. természetes személy kérelmező esetén a kérelmező nevét és lakcímét, jogi személy kérelmező esetén az azonosító adatokat (cégnév, adószám, székhely, telephely);
2.  az üzem engedélyének számát;
3.  a szaporítóanyag megnevezését
4.  a szaporítóanyag darabszámát és tömegét, valamint
5.  a tervezett kiszállítás hetét.

A Tanúsítvány kiállításának feltétele, hogy a szaporítóanyagot a Törvény és a Rendelet előírásainak megfelelően, ne elkülönítetten állítsák elő.
Nem adható Tanúsítvány az olyan palántatételre, amelyet ugyan harmadik országban történő forgalomba hozatalra szánnak, de a hatósági ellenőrzés során az üzem nem kérte az adott palántatételre a Rendelet szerinti ellenőrzést.
Az eljárás menetét a Zöldségpalánta exporthoz Tanúsítvány kérelme című cikkünkben olvashatják.

Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén.
Tanúsítvány: magyar/angol kétnyelvű hivatalos okmány, amely a feltüntetett dísznövény szaporítóanyagok EU-, vagy OECD-megfelelőségét igazolja harmadik országban való értékesítéshez.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

Friss hírek

A krizantém nem csak temetővirág
2021. október 26, kedd

A krizantém nem csak temetővirág

Európa szinte minden országában szokás, hogy Mindenszentek ünnepén és a halottak napján meglátogatjuk szeretteink sírját, mécsest gyújtunk, és pár szál virággal adózunk emléküknek. A temetőket ilyenkor a mécsesek illatával vegyülő krizantémillat lengi be. Egy 2020-ban megjelent írás szerint évente 20 millió szál krizantémot visznek ki Magyarországon a sírokra. Kedves szokás ez, és sokan vagyunk, akiknek a szívéhez nőtt ez a csodálatos virág.

Tovább >

A faanyagok piacát is átvizsgálja a versenyhatóság
2021. október 25, hétfő

A faanyagok piacát is átvizsgálja a versenyhatóság

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított a fa építőanyagok hazai piacán is, hogy megfelelően feltárhassa a drasztikus építőipari drágulás mögött húzódó piaci folyamatokat. A vizsgálat a Nébih ellenőrzéseivel összehangolt helyszíni kutatásokkal indult, melyek keretében a GVH vizsgálói több piaci szereplőnél is megjelentek.

Tovább >