null Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2021. szeptember 24, péntek

Nem elkülönítetten kezelt zöldségpalánta harmadik országba történő kivitele esetén, az üzem kérelmére a megyei kormányhivatal magyar és angol nyelvű tanúsítványt állít ki a zöldségpalánta európai uniós jogszabályoknak való megfeleléséről.

Palánta exportnak azt nevezzük, amikor a zöldségpalántát harmadik országban hozzák forgalomba.
Zöldségpalánta export esetén a forgalmazó üzem az Európai Unión belüli forgalmazáshoz rendszeresített Szaporítóanyag-kísérő okmányt nem használhatja. Ha a külföldi vevőnek szüksége van egy hatóság által kiállított dokumentumra, amely igazolja az EU jogszabályoknak és az OECD rendelkezéseknek való megfelelést, akkor az üzem a megyei kormányhivataltól Tanúsítvány kiállítását kérheti.

Tanúsítványt az a belföldi zöldségpalánta-előállító üzem kérhet, aki zöldségpalánta-termesztői engedéllyel rendelkezik és szerepel a Nébih Zöldségpalánta szaporítóanyag-forgalmazók nyilvántartásában.

A tanúsítvány kiállítása iránti kérelemben az alábbiakat kell feltüntetni:
1. természetes személy kérelmező esetén a kérelmező nevét és lakcímét, jogi személy kérelmező esetén az azonosító adatokat (cégnév, adószám, székhely, telephely);
2.  az üzem engedélyének számát;
3.  a szaporítóanyag megnevezését
4.  a szaporítóanyag darabszámát és tömegét, valamint
5.  a tervezett kiszállítás hetét.

A Tanúsítvány kiállításának feltétele, hogy a szaporítóanyagot a Törvény és a Rendelet előírásainak megfelelően, ne elkülönítetten állítsák elő.
Nem adható Tanúsítvány az olyan palántatételre, amelyet ugyan harmadik országban történő forgalomba hozatalra szánnak, de a hatósági ellenőrzés során az üzem nem kérte az adott palántatételre a Rendelet szerinti ellenőrzést.
Az eljárás menetét a Zöldségpalánta exporthoz Tanúsítvány kérelme című cikkünkben olvashatják.

Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Szaporítóanyag-kísérő okmány: a Rendeletben meghatározott adattartalmú okmány, amely a palántát kíséri belföldi és az Európai Unión belüli forgalomba hozatal esetén.
Tanúsítvány: magyar/angol kétnyelvű hivatalos okmány, amely a feltüntetett dísznövény szaporítóanyagok EU-, vagy OECD-megfelelőségét igazolja harmadik országban való értékesítéshez.
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

Friss hírek

Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés
2022. július 1, péntek

Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, melyre július 1. és augusztus 20. között kerül sor. Az ellenőrzéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a kormányhivatalok szakemberei végzik. Valamennyi ellenőrzés alkalmával fokozott figyelmet fordítanak a hűtési lánc fenntartásának és dokumentálásának vizsgálatára.

Tovább >

Szombattól már az egész országra kiterjed a tűzgyújtási tilalom
2022. július 1, péntek

Szombattól már az egész országra kiterjed a tűzgyújtási tilalom

Az egész országot sújtó kánikula és az extrém szárazság 2022. július 2-ától hazánk teljes területén indokolttá teszi a tűzgyújtási tilalom kihirdetését. Ennek értelmében szombattól tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban.

Tovább >