null Tajekoztatas a disznoveny szaporitoanyag termesztoi es forgalmazoi tevekenyseg bejelenteserol

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentéséről

2020. június 3, szerda

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentéséről (területmódosítás, adatmódosítás és törlés).

A dísznövény szaporítóanyag-termesztői és a -forgalmazói tevékenységet - abban az esetben, ha a forgalmazás másik termesztő vagy forgalmazó részére történik - a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályához be kell jelenteni.
Azoknak a forgalmazóknak, akik a dísznövény szaporítóanyagokat kísérleti, tudományos célra, nemesítési alapanyag céljára, illetve közvetlen felhasználás céljára (lakosság, parkosítás) értékesítik, nem szükséges a Nébihhez bejelenteni a tevékenységüket. 
A bejelentést az erre rendszeresített Bejelentőlapon (Word/Pdf), kétféle tevékenységre lehet megtenni:

  1. dísznövény szaporítóanyag termesztés és forgalmazás
  2. dísznövény szaporítóanyag nagykereskedelem. 

A bejelentéshez csatolni kell a következőket:

  • termékpálya szerinti terméktanácsi tagság-igazolás (a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének és tagszervezeteinek elérhetősége)
  • a tevékenységre használt területek hivatalos helyszínrajza
  • alkalmas minősítésű növényegészségügyi jegyzőkönyv, amelyet a terület helye szerint illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága állít ki a tevékenység helyén végzett szemle alapján
  • igazolás a jogszerű területhasználatról. Amennyiben maga a bejelentést tevő személy a terület tulajdonosa, akkor a területek tulajdoni lapja szükséges. Ha a bejelentést tevő bérli a területet, akkor a tulajdoni lap és bérleti szerződés együttesen, vagy a földhasználati lap igazolhatja annak használatát. Szívességi földhasználat esetén a tulajdoni lap és a szívességi földhasználói szerződés, vagy földhasználati lap szükséges.

A bejelentéssel egy időben meg kell fizetni az eljárás 3000.- Ft illetékét. Ennek több módja lehetséges. 1. illetékbélyeggel (a Bejelentőlapra ragasztva), vagy 2. átutalással a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illeték bevételi számlájára utalással. Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a bejelentést tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, és a „dísznövény” szót. Átutalás esetén a Bejelentőlaphoz csatolni kell a megfizetést igazoló banki bizonylatot is.

A cégektől és egyéni vállalkozóktól a bejelentést az e-papír szolgáltatás segítségével, cégkapun, illetve ügyfélkapun várjuk. Az őstermelő magánszemélyek küldhetik ügyfélkapun, vagy postai úton is. A benyújtáshoz további információ itt olvasható
A Nébih csak a hiánytalan bejelentést tudja befogadni, ezért kérjük, azt csak akkor küldje, ha a minden melléklet rendelkezésre áll, és az illetéket megfizette.


A Nébih a bejelentést tevőt nyilvántartásba veszi, és Igazolást ad ki részére. Az Igazolás tartalmazza a bejelentést tevő nyilvántartási számát, amelyet forgalmazó köteles az általa kiadott szaporítóanyag-kísérő okmányon használni.
A nyilvántartásba vétel a forgalmazót – hatósági ellenőrzés mellett - feljogosítja minden fás- és lágyszárú dísznövény növényfaj és –fajta szaporítóanyagának forgalomba hozatalára.
A forgalmazó a területében vagy egyéb adataiban bekövetkező változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni a Nébihnek. A bejelentés egy levélben megtehető, amelyhez területmódosítás esetén csatolni kell az új terület helyszínrajzát, alkalmas minősítésű növényegészségügyi jegyzőkönyvét és a terület jogszerű használatáról szóló igazolást, a fent leírtak szerint.
Amennyiben a forgalmazó a Rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti, azt be kell jelentenie a Nébihnek a nyilvántartásból való törlés érdekében. A nyilvántartásból való törlést a Nébih hivatalból is elvégezheti, ha tudomást szerez arról, hogy a tevékenységet nem végzik.
Kérjük, tekintse meg az ügyintézés menüpontunkat is! 

Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet

Friss hírek

2024. május 16, csütörtök

Új űrlappal válik egyszerűbbé a szőlőiskolai üzemeltetők ügyintézése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlőiskolát üzemeltetők figyelmét a hivatal honlapján elérhető új nyomtatványra. A Nébih a ‒ többpéldányos, papíralapú űrlap helyett használható ‒ elektronikus nyilvántartási lapot a termelők terheinek csökkentése érdekében hozta létre. A szőlőiskolában felhasznált szaporítóanyagokról szóló nyomtatványt az őstermelők postai úton is, a cégek és az egyéni vállalkozók pedig elektronikusan küldhetik be. A leltár és címkerendelés adatait július 31-ig, a szaporítási jelentés adatait viszont már május 20-ig várja a hivatal.

Tovább >

2024. április 19, péntek

Májusban fontos határidő érkezik a szőlő-szaporítóanyagot termesztők és forgalmazók számára

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlő-szaporítóanyagok előállításával és forgalmazásával foglalkozók figyelmét, hogy a tevékenységük bejelentésének határideje 2024. május 20.

Tovább >