null Országos parlagfű helyzetkép (2022.09.23.)

Országos parlagfű helyzetkép (2022.09.23.)

2022. szeptember 23, péntek

A parlagfű virágzása országszerte a végéhez közeledik. A pollenszórás mértéke napról-napra egyre inkább csökken. A legfejlettebb parlagfüvek elvirágoztak, a termésképződés, termésérés és a növényelhalás kezdete a meghatározó fenológiai állapot. A parlagfű növények többségénél a virágzás vége, termésképződés az uralkodó fenológiai állapot, és megkezdődött a termések érése is.

A főhajtáson a virágzati tengely hossza általában 2-30 cm. Jellemzően már csak a később kelt, kaszálás után újrasarjadó növények valamint a neoténiás egyedek esetében figyelhető meg intenzívebb virágzás, pollenszórás. Az utóbbi 2 hét időjárása kedvezett a parlagfű csírázásának, növekedésének és fejlődésének. A parlagfű fejlettsége továbbra is változatos képet mutat az országban. A parlagfüvek nagysága a sziklevelestől a 200 cm-es magasságig terjed. Nagy a különbség a parlagfüvek nagyságában, elsősorban a csapadék mennyiségétől függően.

A gabona- és repcetarlók többsége parlagfűvel gyengén vagy közepesen fertőzött volt, ezért a tarlóhántás, majd a későbbi tarlóápolás elvégzése a parlagfű elleni védekezés szempontjából kiemelt jelentőségű volt. A nyári időszakban a tarlókon a legnagyobb problémát a szárazság okozta. Az ország nagy részén a száraz talajviszonyok miatt a talajmunkákat nem lehetett jó minőségben elvégezni. Emiatt a szokásosnál kisebb arányban végezték el a tarlóhántást. Az utóbbi három hétben lehullott csapadék megteremtette a feltételeket a tarlóápolások, illetve a vetés-előkészítő munkálatok számára. A betakarított területek többségén a tarlóhántást, tarlóápolást elvégezték. A nyári betakarítású növények tarlóján jelenleg kedvező feltételek vannak a talajmunka végzéséhez. A talajmunkák intenzíven zajlanak a jó talajállapotot kihasználva, elsősorban az őszi vetések magágy készítéséhez. A nyári időszakban a szárazság okozta kényszerszünetet próbálják behozni a gazdálkodók. A tarlók parlagfű fertőzöttsége jelentősen csökkent az intenzív talajmunka következtében. A csapadék hatására a tarlókon több megyében ismét megindult a parlagfű csírázása, szikleveles és 20 cm-es nagyság közötti fejlettség jellemző, többségük gyorsan generatív stádiumba megy, neoténiás alakokká válnak, de kései kelésük miatt jelentős pollenterhelést már nem képesek okozni. Az őszi káposztarepce vetése gyakorlatilag befejeződött. A nyár végi csapadék többnyire lehetővé tette a jó minőségű magágy készítését. (A korai vetéseknél még előfordult, hogy rossz minőségű magágyba végezték a vetést.) A már kikelt repce állományok többségében a kultúrnövény fejlettsége szikleveles és 6 leveles állapot közötti. Az őszi kalászosok magágyelőkészítése zajlik és vannak megyék, ahol a vetés is elkezdődött.

A napraforgó vetésterületének nagyobb részén imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns hibrideket vetettek. A megyék többségében tavasszal az alapkezelések megkapták a szükséges mennyiségű bemosó csapadékot. Egyes napraforgó táblákon, ahol nem volt elég bemosó csapadék elvégezték a felülkezeléseket. A csapadékosabb térségekben a több parlagfű kelési hullámnak köszönhetően szükség volt a posztemergens kezelésekre és a késői posztemergensre is. A táblák többségén sorközművelést is végeztek. A nyáron csapadékban szegény térségekben a napraforgó állományok alacsonyak, kisebb levélzettel rendelkeznek, a száraz időjárás következtében az alsó levelek jóval hamarabb leszáradtak, a tányérok jellemzően kisebbek az átlagosnál, a megfelelő tőszámmal rendelkező állományok is kevésbé tudtak záródni, így gyomelnyomó képességük gyenge. Az országban a napraforgó táblák többnyire parlagfű mentesek, vagy alacsony a parlagfű fertőzöttség. Parlagfű leginkább a táblaszéleken, szegélyekben, forgókban, kiritkult táblarészeken, sikertelenül gyomirtott területeken fordul elő nagyobb egyedszámban. A száraz nyári időszak ellenére a megyék többségében éltek az állományszárítás lehetőségével, azonban a szokásosnál kisebb területen végezték el ezt a műveletet. A napraforgó az érés - növényszáradás fenológiai állapotban van. Folyamatban van a napraforgó betakarítása, több megyében a végéhez közeledik. A csapadékos időjárás következtében lelassult a betakarítás. Ahol nem végeztek állományszárítást, és a betakarítást sem végezték el, ott helyenként lehet látni olyan táblákat, ahol a parlagfű túlnőtte a napraforgót. A deszikkálások és a betakarítás következtében jelentősen csökkent azoknak a tábláknak a száma, amelyek hozzájárulnak a levegő pollentartalmának a növekedéséhez. A betakarított napraforgó tarlóján folyik a talajmunka, az őszi gabonák vetéséhez, most kedvezőek a talajviszonyok a munka végzéséhez.

Tavasszal a kukorica területek többségén a gazdálkodók nem preemergens kezelésekre alapozták a kukorica gyomirtást, hanem a tartamhatással rendelkező korai posztemergens és posztemergens technológiák kerültek előtérbe. A csapadékosabb térségekben a több parlagfű kelési hullám miatt a posztemergens kezelések időzítése néhol nehéz volt. A kukorica állománykezeléseket, sorközműveléseket többnyire sikeresen hajtották végre a gazdálkodók. A kezelések a parlagfű ellen is hatékonynak bizonyultak, a kukoricatáblák zöme parlagfű mentes, vagy csak kis mennyiségben, elvétve található meg. Jelentősebb parlagfű fertőzöttség elsősorban a táblaszéleken, táblaszegélyekben, forgókban, kiritkult táblarészeken tapasztalható. A kukorica állományokat szinte az egész országban súlyosan károsította a száraz, meleg nyári időjárás, melyen az elmúlt időszak csapadékos időjárása sem tudott segíteni. Az állományok alacsonyak, nem záródtak, a virágzás vontatott volt, a légköri aszály miatt a termékenyülés hiányos, de nagyon sok állományban csövet egyáltalán nem is hoztak a növények. A katasztrofális aszályhelyzet miatt hatalmas területen kellett lesilózni a kukoricát. Teljesérés, növényszáradás fejlettségűek már a nem felsült állományok is. A kukorica betakarítása folyamatban van.

Az ültetvényekben elvégezték a glifozátos sorkezeléseket, valamint folyamatosak a mechanikai sorközművelések, ezzel is mérsékelve az ültetvényekben előforduló parlagfű fertőzöttséget. Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt az ültetvényekben is erősödött a parlagfű fertőzöttség mértéke. Néhány helyen az elhanyagolt ültetvényekben lehet nagyobb parlagfű fertőzöttséget észlelni.

A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, sikertelenül gyomirtott táblarészeken, kiritkult táblarészeken, parlagon hagyott területeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon, zöldítéssel hasznosított területeken, utak szélén, árokpartokon, elhanyagolt zártkertekben, erdőfelújításokban és beruházási területeken fordul elő. A homoktalajokon a parlagfű jelenléte nagyobb arányú.

Ruderális területeken a megelőző időszakban csapadékos térségekben a korábban több hullámban kelt növények növekedését visszafogta a nyári száraz időjárás. Az utóbbi hetek csapadékos időjárásának hatására azonban egy kisebb parlagfű kelési hullám indult el. A csapadék hatására erőteljes növekedésnek indultak a nyáron jórészt vegetáló növények. Ezeken a területeken jól megfigyelhetően erősödött a parlagfű fertőzöttség mértéke. A ruderális területeken találhatóak a legnagyobb méretű parlagfű növények. Az utak mentén, árokpartokon, táblaszegélyeknél rendszerint folyamatosan végzik a kaszálást, ami segíti a gyomnövény visszaszorítását. Ennek ellenére a növények gyors újrahajtása és virágzatuk kialakulása figyelhető meg.


Friss hírek

2024. június 10, hétfő

Országos parlagfű helyzetkép (2024.06.07.)

Az átlagosnál jóval magasabb kora tavaszi hőmérsékletek hatására 2024-ben a szokásosnál korábban volt észlelhető a parlagfű csírázása. Az idei évben a parlagfű kelése az ország nagy részén már március közepén, végén elkezdődött.

Tovább >

2024. május 29, szerda

Országos parlagfű helyzetkép (2024.05.24.)

Az átlagosnál jóval magasabb kora tavaszi hőmérsékletek hatására 2024-ben a szokásosnál korábban volt észlelhető a parlagfű csírázása. Az idei évben a parlagfű kelése az ország nagy részén már március közepén, végén elkezdődött.

Tovább >