null EFSA vélemény az élelmiszerekben előforduló brómozott égésgátló anyagok egy csoportjáról

EFSA vélemény az élelmiszerekben előforduló brómozott égésgátló anyagok egy csoportjáról

Megjelent az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyezőanyagokkal foglalkozó (CONTAM) szakbizottságának brómozott fenolos vegyületekre és származékaikra vonatkozó véleménye.

Az égésgátlók közé tartoznak a tüzek megelőzésére vagy legalább fejlődésük lelassítására használt vegyületek széleskörű és változatos csoportjai. A brómozott égésgátló anyagok (brominated flame retardants, BFR) csoportja egy sor - különböző fizikai-kémiai tulajdonságú és felhasználású - vegyi anyagot tartalmaz. Ezeket sokféle fogyasztói és kereskedelmi termékhez adják hozzá, hogy javítsák azok tűzállóságát. A BFR fő csoportjai: brómozott biszfenolok, difenil-éterek, ciklododekánok, fenolok és ftálsav származékok.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) 2009 decemberében a BFR-ekre vonatkozó adatgyűjtési felhívást adott ki. Az adatok értékelését a különböző polibrómozott vegyület csoportokra több lépésben végezték.

Az EFSA az élelmiszerláncban előforduló szennyezőanyagokkal foglalkozó szakbizottsága (Panel on Contaminants in the Food Chain, CONTAM) 2012. április 16-án kiadott véleményében a brómozott fenolos vegyületekre és származékaikra (kivéve a tetrabróm-biszfenol A (TBBPA) és a TBBPA származékok) fókuszál.

A brómozott fenolokat és származékaikat gyanták és poliészter polimerek nagy választékában használják égésgátlóként. Több brómozott fenol a tengeri környezetben természetesen is előfordulhat.

Az EFSA adatgyűjtési felhívására - brómozott fenolok és származékaik előfordulási szintjeire vonatkozóan - nem érkezett adat. Halak és más tengeri élelmiszerek esetén - korlátozott számban - irodalmi adatok állnak rendelkezésre. Az európai adatok azt mutatták, hogy a brómozott fenolok közül a 2,4,6-tribrómfenol (2,4,6-TBP) jelenléte dominál. Egyes halak (pl. sügér) húsában <0,03-3,5 ng/g közötti 2,4,6-TBP szintekről számoltak be, míg magasabb szinteket közöltek kék kagylók (3,2-13 ng/g) és tőkehalmáj (86 ng/g) esetén. Ezek az adatok csak egy élelmiszercsoportot (halak és más tenger gyümölcsei) fednek le, ezért a normál lakosságra nem lehetséges érdemi expozícióbecslést végezni. PRk felderítésére, hogy a 2,4,6-TBP étrendi bevitelével kapcsolatosan felmerül-e egészségi aggály, a CONTAM szakbizottság készített egy kísérleti expozícióbecslést egy specifikus - halakat, puhatestűeket és rákféléket nagy mennyiségben fogyasztó - felnőtt csoportra. Ennél a fogyasztói csoportnál a legrosszabb esetet figyelembe véve a becsült expozíció napi 40 ng/testtömeg kg.
Az anyatejben lévő brómozott fenolok mennyiségére vonatkozó kevés adat nem teszi lehetővé a kockázatértékelést az anyatejjel táplált csecsemőknél. Abból a célból, hogy egy közelítő elképzelés legyen az anyatejen keresztüli expozíció nagyságrendjéről, egy norvég elegytej minta 2,4,6-TBP adatai alapján becsülték a bevitelt. Három hónapos szoptatott csecsemők esetén, átlagos anyatejfogyasztással számolva (naponta 800 ml), az anyatejjel történő 2,4,6-TBP expozíció 3 ng/ttkg/nap. A nagy anyatejfogyasztó csecsemőknél (1200 ml/nap) a napi bevitel 4 ng/ttkg lenne.

A korlátozott számú toxikokinetikai adatok arra utalnak, hogy a patkányoknak szájon át adagolt 2,4,6-TBP gyorsan felszívódik, eljut a különböző szövetekhez, megjelenik a vesében, tüdőben és a májban, valamint 48 órán belül, főleg a vizelettel ürül.

A brómozott fenolok toxicitására vonatkozó adatok általában hiányoznak, és a kevés információ legtöbbje a 2,4,6-TBP-re érhető el. A fő célszervek (a patkányokon végzett néhány rövid távú orális toxicitási vizsgálatnál) a máj és a vesék voltak. Egy ismételt dózisú orális toxicitási vizsgálatban, mely egy reprodukciós/fejlődési toxicitási szűrővizsgálattal párosult, a 2,4,6-TBP-re megállapított NOAEL (állatkísérletekben még semmilyen megfigyelhető káros elváltozást nem okozó) 100 mg/ttkg/nap.

A 2,4,6-TBP nem okozott génmutációt bakteriális sejtekben, de kiváltott kromoszóma rendellenességet emlős sejtekben. Az egerek csontvelőjében in vivo nem tapasztaltak emelkedett mikronukleusz képződést. Hosszú távú toxicitási vagy karcinogenitási vizsgálatok a 2,4,6-tribrómfenolra nem állnak rendelkezésre.
A CONTAM Panel a lehetséges egészségi kockázat értékelésére összevetette a 2,4,6-TBP-re vonatkozó 100 mg/ttkg-os NOAEL-t a halakat, puhatestűeket és rákféléket nagy mennyiségben fogyasztók 40 ng/ttkg/nap-i legrosszabb esetű étrendi bevitelével. A két szint/érték közötti nagy (hat nagyságrend) különbség alapján nem valószínű, hogy a jelenlegi étrendi kitettség a 2,4,6-tribrómfenolra Európában egészségi aggodalmat vetne fel.

Az átlagos vagy nagy mennyiségű anyatejjel táplált csecsemőknél körülbelül hét nagyságrendű eltérést becsültek az expozíció és a NOAEL között. Bár az expozícióbecslés csak egy norvég elegytej mintán alapult, ez a különbség olyan nagy, hogy a CONTAM Panel véleménye szerint nem valószínű, hogy Európában a szoptatáson keresztüli 2,4,6-TBP expozíció egészségi aggályt jelenthet.

Mivel más brómozott fenolokra vagy származékaikra vonatkozó kockázatbecslés - adatok hiányában - nem lehetséges, az EFSA szakbizottsága azt javasolta, hogy információk szükségesek a termelési mennyiségre és a brómozott fenolok használatára vonatkozóan, valamint az előfordulási adatokra élelmiszerekben, különösen tengeri eredet esetén.


Friss hírek

2024. július 23, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.07.23.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >