null EFSA tudományos véleménye a mák alkaloidok kockázatáról

EFSA tudományos véleménye a mák alkaloidok kockázatáról

Az Európai Bizottság felkérésére az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) tudományos véleményt készített az étkezési mák ópium alkaloid tartalmával kapcsolatos közegészségügyi kockázatokról.

A mák növényből (Papaver somniferum L.) származó mákot péksüteményekben, ételeken, sütemények töltelékében, desszertekben és étkezési célú olaj előállítására alkalmazzák. A mák növény bódító hatású alkaloidokat, pl. morfint és kodeint tartalmaz. A mák növény összalkaloid tartalma különböző tényezőktől függ, pl. fajtától, termőhelytől, talaj körülményektől, trágyázástól, éghajlattól, időjárástól és a betakarítás idejétől. A mákszemek nem tartalmaznak alkaloidot, de rovarkár vagy rossz betakarítási gyakorlat következtében szennyeződhetnek. A magas alkaloid tartalommal, gyógyászati célokhoz termesztett mákot élelmiszeripari célra is felhasználják. Ópium alkaloidokkal szennyezett mákot tartalmazó élelmiszerek fogyasztása mellékhatásokhoz, a vér szabad morfin tartalmához és a vizeletben meghatározható mennyiségű morfin szinthez vezethet.

Az EFSA adatgyűjtést hirdetett az ópium alkaloidokra, melynek eredményeként négy európai országból (Németország, Magyarország, Ausztria, Hollandia) és Ausztráliából mák, péksütemények és sütőipari alapanyagok elsősorban morfin, kodein, tebain, papaverin és noszkapin tartalmára kaptak vizsgálati eredményeket. A mákban és élelmiszermintákban vizsgált alkaloidok relatív gyakorisága és farmakológiai hatása alapján, az EFSA illetékes szakbizottsága (CONTAM Panel) arra a következtetésre jutott, hogy a kockázatbecslés alapozható egyedül a morfin étrendi expozíciójára.

A mákfogyasztás nagy eltéréseket mutat az Európai Unión belül. Bizonyos kultúrákban (pl. közép-kelet európai országokban) hagyománya van a mák élelmiszerekben való használatának és bizonyos esetekben nagy mennyiségben megtalálható a kenyérben, finom pékáruban, desszertekben és más ételekben. Más országokban viszont főként díszítésként alkalmazzák a mákot.

A rendelkezésre álló mákfogyasztási adatok kis mennyisége miatt a CONTAM Panel négyféle megközelítést alkalmazott a morfin étrendi akut expozíciójának becslésére. Minden esetben számították az előfordulási adatok alsó és felső küszöbértékét (kimutatási határ alatti eredményeket 0, ill. kimutatási határral azonos értékekként határozták meg), továbbá középértékét és magas, 95. percentilisét. Az első megközelítésben három mákfogyasztó európai ország (Szlovénia, Magyarország, Csehország) fogyasztóinak átlagos expozícióját számították, a magas expozíció számítása az adatok kis száma miatt nem volt lehetséges. A bevitel becsült értéke 3,11-90,9 µg/ttkg/nap között változik. A második megközelítésben nagy máktartalmú élelmiszerreceptek alapján feltételezték az egységnyi adag fogyasztásából származó bevitelt. Az így becsült morfin expozíció 37,8-200 µg/ttkg/nap között változott felnőttek esetén, 3-10 éves gyermekeknél pedig 47,8-252 µg/ttkg/nap között. A harmadik megközelítésben a kenyér vagy finom pékáru fogyasztása alapján, nagy vagy alacsony máktartalmat feltételezve becsülték az expozíciót úgy, mintha a nap folyamán elfogyasztott péksütemény mákot tartalmazna. A kenyérből származó becsült expozíció alacsonyabb volt a finom pékáruból származónál. Az alacsony máktartalmú finom pékáru felnőtt fogyasztói esetén 0,05-16,9 µg/ttkg/nap között változott az expozíció, míg a kisdedek (1-3 év) esetén volt a legmagasabb, 0,39-36,3 µg/ttkg/nap között. A nagy máktartalmú finom pékáru felnőtt fogyasztóinak becsült bevitele 2,48-375 µg/ttkg/nap között változott, míg a legmagasabb a 3-10 éves gyermekek esetén volt, 10,2-753 µg/ttkg/nap volt.

A különböző feldolgozási műveleteknek (mosás, áztatás, hőkezelés, őrlés) köszönhetően a számított expozíciók akár 90%-kal alacsonyabbak lehetnek. Az utolsó megközelítésben a konkrét péksüteményekben mért előfordulási adatok, és a mákfogyasztó országok finom pékáru fogyasztása alapján becsülték a magas bevitelt, ami felnőttek esetén 0,50-14,6 µg/ttkg/nap között változott, míg a legmagasabb 3-10 éves korú gyermekek esetén volt, 1,88-30,7 µg/ttkg/nap között. A vártakkal ellentétben ezek a becslések összehasonlíthatóak azokkal az eredményekkel, amik a csak díszítésként alkalmazott mák fogyasztásából származtak. A jelenség lehetséges oka a feldolgozás hatása, illetve a Németországban bevezetett alkaloid tartalom csökkentő intézkedések, tekintve, hogy a péksüteményekre vonatkozó összes előfordulási adat Németországból származott.

A máktartalmú ételek fogyasztását követően kialakuló központi idegrendszeri hatásokra vonatkozó adatok nem adtak elegendő információt az alkaloidok dózis-válasz összefüggéséről. A CONTAM Panel ezért a legalacsonyabb ismert egyszeri orális (szájon át adagolt) terápiás dózis (1,9 mg morfin, 60 kg-os felnőtt esetén kerekítve 30 μg morfin/ttkg) alapján, 3-as bizonytalansági faktort alkalmazva állapította meg az akut referencia dózist (ARfD), melynek értéke 10 μg/ttkg.

A mákot tartalmazó élelmiszerekből származó morfin becsült expozíciói azt mutatják, hogy Európa-szerte bizonyos fogyasztók, különösen a gyermekek expozíciója egyszeri étkezést követően meghaladhatja az akut referencia dózist. Az elfogyasztott élelmiszer morfin tartalmának ismerete hiányában nem számoltak a feldolgozás morfin csökkentő hatásával. Figyelembe véve ezt a csökkenést, legvalószínűbben olyan esetekben haladná meg a bevitel az akut referencia dózist, amikor egyszeri nagy adagokat, vagy nyers, nem darált mákot fogyasztanak. A hagyományos mákfogyasztásból származó mellékhatásokról kevés beszámoló született, azonban a hivatalos jelentési rendszerek hiányában nem jelenthető ki, hogy időnként nem történnek ilyen esetek. Az EFSA kockázatbecslése azokra a mákmintákra vonatkozik, melyek alkaloid összetétele összehasonlítható az adatgyűjtésre beérkezett adatokkal, és nem helyes azokból minőségileg eltérő alkaloid összetételű mákmintákra következtetéseket levonni.

Tudományos vélemény


Friss hírek

2024. július 23, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.07.23.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >