null EFSA Focal Point

EFSA Focal Point

Az Európai Unió 2002-ben hozta létre az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) mely független kockázatbecsléssel és kockázatkommunikációval foglalkozik..

Kockázatbecslés és kockázatkezelés
Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági rendszerében a kockázatbecslés és kockázatkezelés egymástól elkülönül. Az élelmiszerekkel járó kockázatok (pl. növényvédőszerek és maradványai) becslése a kockázatkezelés stratégiáját és a döntések meghozatalát megalapozó, de azoktól független folyamat. Kockázatbecslőként az EFSA, független elemzéseivel és állásfoglalásaival tudományos alapot biztosít az élelmiszerlánccal kapcsolatos európai politika kialakításához és jogalkotáshoz.


Európai szintű kockázatbecslés és kapcsolat a kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberekkel
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az uniós tagállamok hatóságai az EU kockázatkezelői. Ők felelősek azért, hogy a takarmány- és élelmiszerbiztonság terén kockázatkezeléssel kapcsolatos stratégiákról határozzanak, és döntéseket hozzanak. Feladatuk új jogszabályok megalkotása, meglévők felülvizsgálata és módosítása, korábban nem szabályozott területek szabályozása. Döntést hoznak továbbá bizonyos anyagok engedélyezéséről és az élelmiszerláncot súlyosan veszélyeztető események (pl. állatjárványok, élelmiszerszennyezés) esetén intézkednek. Az EFSA tudományos állásfoglalásai révén alapot biztosít a kockázatkezeléssel foglalkozóknak döntéshozatalukhoz. Éppen ezért munkája döntő részét a kockázatkezelőktől érkező tudományos felkéréseknek tesz eleget. Fő „megbízója” az élelmiszer- és takarmány-biztonsági területen - európai viszonylatban - központi kockázatkezelő szerepet betöltő Európai Bizottság, azonban az Európai Parlament, valamint az egyes uniós tagállamok felkérésének is eleget tesz.


Kockázatkommunikáció
A kockázat-kommunikáció a kockázatbecsléssel, valamint kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberek együttes felelőssége. E téren az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság saját feladatának tekinti, hogy a kockázatkezeléssel foglalkozókat, a nemzeti hatóságokat, az egyes érdekcsoportokat, valamint a széles közvéleményt egyaránt tájékoztassa élelmiszer- és takarmánybiztonsági témákban, valamint nyílt és átlátható módon tudományos állásfoglalást adjon. Miközben fenntartja saját függetlenségét, együttműködik a kockázatkezeléssel foglalkozó szakemberekkel, hogy egységes, a nyilvánosságot tájékoztató kommunikáció valósuljon meg.
Az EFSA törekszik arra, hogy tudományos állásfoglalásainak kialakításába és megismertetésébe az egyes tagállamok nemzeti élelmiszerbiztonsági hatóságait, intézeteit, és érdekcsoportjait egyaránt bevonja. Ennek célja, hogy üzenetét az egyes kultúrák számára érthetően és a nyilvánosság aggályaihoz mérten legyen képes közvetíteni. E téren az élelmiszerbiztonsággal foglalkozó nemzeti hatóságokkal való együttműködés kulcsfontosságú az európai fogyasztók különböző információs igényének kielégítése céljából.


Az EFSA helye az Unió élelmiszerbiztonsági rendszerében
Az EFSA az Európai Bizottságtól független hivatal, mely uniós költségvetésből gazdálkodik. Központja az olaszországi Pármában található. Kulcsfontosságú feladata, hogy az élelmiszerláncban rejlő kockázatok kapcsán független tudományos véleményt alakítson ki, és azt kommunikálja. Az Unió élelmiszerbiztonsági rendszerének javítását, valamint az európai fogyasztók magas szintű védelmét célzó átfogó program részeként 2002 januárjában hívták életre. Az EFSA kockázatbecslési tevékenységét elsősorban Tudományos Bizottsága, tudományos testületei (paneljei), illetve egyéb szakértői csoportok végzik, állásfoglalásaik valamennyi élelmiszer- és takarmánybiztonsági, táplálkozással, állategészségüggyel, állatjóléttel, növényvédelemmel és növényegészségüggyel foglalkozó témára kiterjednek. E független kutatók saját szakterületükön vezető szakemberek és tevékenységüket napi munkájuk mellett végzik.


Az EFSA Tanácsadó Fóruma (Advisory Forum)
A Tanácsadó Fórum (Advisory Forum) tagjain keresztül az EFSA közvetett kapcsolatot tart a 27 tagállam valamennyi, kockázatbecslést végző nemzeti intézményével. E Tanácsadó Fórum teszi lehetővé az EFSA és a tagállamok számára, hogy az EFSA Tudományos Bizottságával együttműködve tudományos információkat és adatokat gyűjtsenek, szakmai programokat koordináljanak, egyesítsék erőforrásaikat, továbbá közös projektekben együttműködjenek. Magyarországot az EFSA Tanácsadó Testületében dr. Jóźwiak Ákos DVM, PhD az Állatorvostudományi Egyetem Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézet igazgatóhelyettese képviseli.
 
EFSA Focal Point
Az uniós tagállamokban az élelmiszerbiztonság területén működő nemzeti intézetekkel az EFSA szorosan együttműködik az uniós, valamint a nemzeti szinten végzett kockázatbecslési munkák koordinálása és kölcsönös segítségnyújtás céljából. Az együttműködést megerősítendő az EFSA 2007-ben nemzeti Focal Pointok létrehozását kezdeményezte, hogy azok összekötő kapocsként működjenek az EFSA és a különböző nemzeti élelmiszerbiztonsági szervezetek, kutatóintézetek, fogyasztók és az EFSA munkájában résztvevő szakemberek között. A kapcsolattartó pont kinevezéséről minden országban nemzeti szinten hoztak döntést. A Focal Point által létesített nemzeti hálózaton keresztül lehet hatékonnyá tenni az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos információk és adatok cseréjét az EFSA és az élelmiszerbiztonság területén dolgozó szakemberek között, hiszen az adott országban működő Focal Point az élelmiszerbiztonság területén tevékenykedő valamennyi intézménnyel kapcsolatot tud létesíteni. A Focal Point segíti a Tanácsadó Fórum nemzeti tagjának munkáját is. Az EFSA Focal Point (FP) hálózat személyes vagy online megbeszéléseinek napirendje és az ott készült jegyzőkönyvek az EFSA honlapján elérhetők.


A Focal Point feladatai az alábbiak:

  • az EFSA és Magyarország közötti tudományos információcsere elősegítése - hatékony együttműködés a hazai élelmiszerbiztonság területén működő hatóságokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, egyéb intézményekkel;
  • hálózat kialakítása az EFSA tudományos munkájában résztvevő kompetens hazai szervezetekkel (Art36-os lista);
  • az EFSA ismertségének növelése Magyarországon, konferenciák, szemináriumok szervezésével, írásos anyagok terjesztésével; részvétel konferenciákon, szemináriumokon
  • kockázatbecsléssel kapcsolatos képzési lehetőségek terjesztése a kompetens hazai szervezetek számára;
  • az EFSA tudományos hálózatok munkájának nemzeti szintű koordinálása
  • együttműködés serkentése; kockázatbecsléssel kapcsolatos projektekkel, képzésekkel, konferenciákkal kapcsolatos információk megosztása

 
Magyar FP elérhetőségek
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Kockázatkommunikációs Igazgatóság
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4.
kapcsolattartók: Prisztóka Renáta és Tamás Tamara 
e-mail: focalpoint@nebih.gov.hu
Tagállami Focal Pointok

 


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >