null Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában​​​​​​​

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő, Nébih) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 1. Adatkezelő

Név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.

Honlap: https://portal.nebih.gov.hu/

Telefonszám: 06-1/ 336-9009

Fax: 06-1/336-9479

E-mail cím: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Képviselő: dr. Nemes Imre elnök

Képviselő elérhetősége: elnok@nebih.gov.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu

Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

 1. Nébih által szervezett rendezvényekre történő előzetes regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A Nébih szakmai rendezvényeket, konferenciákat, egyéb rendezvényeket (a továbbiakban mind: rendezvény) tart, szervez. A Nébih által szervezett rendezvényekre, történő jelentkezéshez előzetes regisztráció során a jelentkezői adatok megadása szükséges.

  1. Érintettek kategóriái

Nébih által szervezett rendezvényekre jelentkező 18. életévet betöltött magánszemélyek.

  1. Az adatkezelés célja

A Nébih által szervezett rendezvényen való részvétel, a jelentkező előzetes regisztrálása, esetleges vízumügyintézés.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

  1. A kezelt adatok köre és célja

kezelt adatok

adatkezelés célja

rendezvényre jelentkező neve

jelentkező azonosítása

jelentkező e-mailcíme

kapcsolattartás a jelentkezővel

jelentkező telefonszám

kapcsolattartás a jelentkezővel

jelentkező útlevélszáma

vízumügyintézés

jelentkező gépkocsijának rendszáma

parkolóhely biztosítása

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása a rendezvényre jelentkező.

  1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

  1. Az adatkezelés időtartama
  • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
  • de legkésőbb a rendezvény lezárását követően a polgári jogi igények elévülése  (5 év).

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Ön nem tud a Nébih által szervezett rendezvényre jelentkezni.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Nébih által szervezett rendezvényekre történő regisztrációhoz kapcsolódó egészségügyi nyilatkozat adatainak kezelése

A Nébih szakmai rendezvényeket, konferenciákat, egyéb rendezvényeket (a továbbiakban mind: rendezvény) tart, szervez. A Nébih által szervezett rendezvényekre, történő jelentkezéshez szükséges nyilatkozni a részvevő esetleges ételallergiájáról.

  1. Érintettek kategóriái

Nébih által szervezett rendezvényekre jelentkező 18. életévet betöltött magánszemélyek.

  1. Az adatkezelés célja

A Nébih által szervezett rendezvényen való részvételhez, ellátáshoz a jelentkező ételallergiájának ismerete.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez – hivatkozva a GDPR 9. cikk (1) és (2) bekezdés a) pontjára.

  1. A kezelt adatok köre és célja

kezelt adatok

adatkezelés célja

ételallergia

a résztvevő részére megfelelő étrend biztosítása

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása a rendezvényre jelentkező.

  1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

  1. Az adatkezelés időtartama
  • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
  • de legkésőbb a rendezvény lezárását követően a polgári jogi igények elévülése  (5 év).

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Ön nem tud a Nébih által szervezett rendezvényre jelentkezni.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Nébih által szervezett rendezvényeken való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

A szakmai rendezvényeken, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (a továbbiakban mind: rendezvény) résztvevők a rendezvény megkezdése előtt közvetlenül a helyszínen regisztrálnak a regisztrációs lap kitöltésével.

  1. Érintettek kategóriái

Nébih által szervezett rendezvényen résztvevő magánszemélyek.

  1. Az adatkezelés célja

A Nébih által szervezett rendezvények lebonyolítása, a rendezvények dokumentálása, a rendezvényen résztvevő személyek regisztrációja, és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás). A résztvevő adatainak nyilvántartása.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

  1. A kezelt adatok köre és célja

kezelt adatok

adatkezelés célja

rendezvényen résztvevő személy neve

jelentkező azonosítása

rendezvényen résztvevő e-mailcíme

rendezvényen résztvevővel történő kapcsolattartás, tájékoztatás a rendezvényről

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása a rendezvényen résztvevő.

  1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

  1. Az adatkezelés időtartama
  • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
  • de legkésőbb a rendezvény lezárását követően a polgári jogi igények elévülése  (5 év).

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[3]

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Ön nem tud a Nébih által szervezett rendezvényen részt venni.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Nébih által szervezett rendezvényekről szóló tájékoztatás küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Nébih szakmai rendezvényekről, konferenciákról, egyéb rendezvényekről (a továbbiakban mind: rendezvény) a korábban e-mail címet megadott érdeklődők részére e-mailben tájékoztatót küld. A Nébih a jelen pont szerinti tájékoztatást kizárólag azon érintettek részére küldi, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

A hozzájárulás a gyakorlatban az jelenti, hogy Ön a Nébih hozzájárulás megadására szolgáló dokumentumát kitölti, és a kitöltött hozzájárulását aláírja, vagy a regisztráció során a hozzájárulás megadása esetén a jelölőnégyzetet bejelöli.

  1. Érintettek kategóriái

Azon magánszemélyek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Nébih az általa szervezett rendezvényekről részükre e-mailben tájékoztatást küldjön.

  1. Az adatkezelés célja

A Nébih által szervezett rendezvényekről szóló tájékoztatás.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

  1. A kezelt adatok köre és célja

 • rendezvényen résztvevő személy neve
 • rendezvényen résztvevő e-mailcíme

  1. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása a rendezvényen résztvevő.

  1. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

  1. Az adatkezelés időtartama
  • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

  1. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[4]

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 • Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) informatikai üzemeltetési feladatok vonatkozásában

  1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Nébih nem küld Önnek tájékoztatót rendezvényeiről.

  1. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

  1. Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  •  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
  • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  1. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  1. Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  1. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).


[1] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. 

[2] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. 

[3] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. 

[4] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.