null A kerteszeti szaporitoanyag felugyelet feladatai, a feladatok megoszlasa es a munkatarsak elerhetosege

A kertészeti szaporítóanyag felügyelet feladatai, a feladatok megoszlása és a munkatársak elérhetősége

2020. június 15, hétfő

A kertészeti növények szaporítóanyag-felügyeletét a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya, valamint régiós rendszerben, öt kinevezett növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal látja el

Kertészeti szaporítóanyagokon a szőlő és gyümölcs szaporító alapanyagokat és ültetési anyagokat, a dísznövény vetőmagvakat, szaporító alapanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a zöldségpalánta (beleértve a fokhagyma, dughagyma és gyógynövény) szaporítóanyagokat értjük.

A Nébih új struktúráján belül, a továbbiakban egy közös osztály látja el a dísznövény és zöldségpalánta, valamint szőlő és gyümölcs szaporítóanyag-felügyeleti feladatokat.

A Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: KSZFO) országos hatáskörben látja el feladatait. Vezeti a szőlő, gyümölcs szaporító alapanyag termő ültetvények (törzsültetvények) és szaporítóanyagok, valamint a szőlő, gyümölcs, dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag termesztők és forgalmazók közhiteles hatósági nyilvántartásait. Végzi a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő feladatokat és az agrárminiszteren keresztül az illetékes megyei kormányhivatalok szakmai irányítását.

A szőlő, gyümölcs törzsültetvények előzetes engedélyezése a Pest Megyei Kormányhivataltól visszakerült a Nébihhez, így az új ültetvények minősítésével együtt e feladatokat a Nébih végzi.

A szaporítóanyag-termesztői és -forgalmazói tevékenységek engedélyezésével és a rendszeres szaporítóanyag-ellenőrzéssel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a megyei kormányhivatalok munkatársai végzik több megyére kiterjedő illetékességgel. A Nébih országos illetékességgel lát el szaporítóanyag-ellenőrzési feladatokat.

A dísznövény szaporítóanyag-termesztői és -forgalmazói tevékenység engedélyezésről bejelentésre változott, és azt a továbbiakban nem a kormányhivataloknál, hanem a Nébihnél kell intézni, azaz ide kell bejelenteni.

Továbbá, a Nébih MGEI KSZFO-hoz kell bejelenteni a „Szőregi rózsatő” oltalmazott földrajzi árujelző használata iránti kérelmeket. Ezek ellenőrzését is a Nébih végzi.

A szaporítóanyagokkal kapcsolatos feladatok elosztását a Nébih KSZFO (továbbiakban: Nébih) és a megyei kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) között, szakterületenként, az alábbi táblázatok szemléltetik:

Szőlő szaporítóanyag:

Tevékenység

Kérelem, bejelentés benyújtásának helye

Eljáró hatóság

Közhiteles nyilvántartás vezetése

Szőlő szaporítóanyag

 

 

 

árutermelő szőlőiskola és előszaporító szőlőiskola engedélyezése,

házi szőlőiskola bejelentése

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység engedélyezése

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

szőlő szaporítóanyag árusító hely engedélyezése

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

prebázis, bázis, certifikált szőlő törzsültetvény telepítés előzetes engedélyezése

Nébih

Nébih

Nébih

alanyszőlő ültetvény telepítés  engedélyezése

Nébih

Nébih

Nébih

prebázis, bázis, certifikált szőlő törzsültetvény és alanyszőlő ültetvény minősítése

Nébih

Nébih

Nébih

új és meglévő standard szőlőültetvény bejelentése

Nébih

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

szőlő szaporítóanyag termesztési és forgalmazási tevékenység éves bejelentése

Nébih

 

 

szőlőiskola ellenőrzése, a szaporítóanyag minősítése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

 

prebázis, bázis, certifikált szőlő törzsültetvény és alanyszőlő ültetvény éves ellenőrzése, szaporítóanyag minősítése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

 

standard szőlőültetvény ellenőrzése, a szaporítóanyag minősítése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

 

szőlő szaporító alapanyag és ültetési anyag forgalmazásának ellenőrzése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal és Nébih

 

szőlő szaporítóanyag import engedélyezés (3. országból)

Nébih

 

 

import szőlő szaporítóanyag belföldiesítése (3. országból)

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal/Nébih

 

szőlő szaporítóanyag árusító hely ellenőrzése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal és Nébih

 

szaporítási jelentés, leltárjelentés

Nébih

 

Nébih

szőlő származási igazolvány igénylés és elszámolás

Nébih

 

 

szőlő alapanyag és ültetési anyag címkerendelés

Nébih

 

 

minősített és ellenőrzött szaporítóanyagok nyilvántartása

 

 

Nébih

Gyümölcs szaporítóanyag

Tevékenység

Kérelem, bejelentés benyújtásának helye

Eljáró hatóság

Közhiteles nyilvántartás vezetése

Gyümölcs szaporítóanyag

 

 

 

gyümölcsfaiskola engedélyezése, házi faiskola bejelentése

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység engedélyezése

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

prebázis kiinduló anyanövény  kijelölése és nyilvántartásba vétele

Nébih

Nébih

Nébih

prebázis, bázis, certifikált gyümölcs törzsültetvény engedélyezése, minősítése

Nébih

Nébih

Nébih

új és meglévő C.A.C. szaporító alapanyag termő ültetvény/kijelölt fa bejelentése

Nébih

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

gyümölcs szaporítóanyag termesztési és forgalmazási tevékenység éves bejelentése

Nébih

 

 

gyümölcsfaiskola ellenőrzése, a szaporítóanyag minősítése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

 

prebázis, bázis törzsültetvény éves ellenőrzése, a szaporítóanyag minősítése

Nébih

 

 

certifikált törzsültetvény éves ellenőrzése

Nébih

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

certifikált és C.A.C. szaporító alapanyag termő ültetvény/kijelölt fa ellenőrzése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

 

gyümölcs szaporító alapanyag és ültetési anyag forgalmazásának ellenőrzése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal/Nébih

 

gyümölcs szaporítóanyag import engedélyezés (3. országból)

Nébih

 

 

import gyümölcs szaporítóanyag belföldiesítése (3. országból)

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal/Nébih

 

szaporítási jelentés, leltárjelentés

Nébih

 

Nébih

gyümölcs származási igazolvány igénylés és elszámolás

Nébih

 

 

gyümölcs alapanyag és ültetési anyag certifikációs címkéjének megrendelése

Nébih

 

 

prebázis, bázis és certifikált anyanövények, valamint prebázis és bázis szaporítóanyagok kitermesztéses fajtaellenőrzése

 

Nébih

 

minősített és ellenőrzött szaporítóanyagok nyilvántartása

 

 

Nébih

Dísznövény szaporítóanyag

Tevékenység

Kérelem, bejelentés benyújtásának helye

Eljáró hatóság

Közhiteles nyilvántartás vezetése

Dísznövény szaporítóanyag (beleértve a vetőmagot)

 

 

 

dísznövény szaporítóanyag termesztés bejelentése

Nébih

Nébih

Nébih

dísznövény szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység bejelentése

Nébih

Nébih

Nébih

dísznövény szaporítóanyag szerződéses termeltetés bejelentése

Nébih

 

Nébih

dísznövény szaporítóanyag  termesztés, szerződéses termeltetés és forgalmazás ellenőrzése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal /Nébih

 

dísznövény szaporítóanyag kiskereskedelmi forgalmazás ellenőrzése

 

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal/ Nébih

 

tanúsítvány 3. országba történő szaporítóanyag értékesítéshez

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

tevékenység éves bejelentése

Nébih

 

 

dísznövény szaporítóanyagok utóellenőrzése (posztkontroll)

 

Nébih

 

"Szőregi rózsatő" OFJ használatának bejelentése

Nébih

Nébih

Nébih

"Szőregi rózsatő" OFJ használatának ellenőrzése

 

Nébih

 

Zöldségpalánta szaporítóanyag

Tevékenység

Kérelem, bejelentés benyújtásának helye

Eljáró hatóság

Közhiteles nyilvántartás vezetése

Zöldségpalánta szaporítóanyag (beleértve a dughagyma, fokhagyma és gyógynövény szaporítóanyagot)

 

 

 

zöldségpalánta termesztő üzem engedélyezése, területmódosítás

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

zöldségpalánta nagykereskedelmi tevékenység engedélyezése

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

Nébih

tanúsítvány 3. országba történő zöldségpalánta értékesítéshez

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal

tevékenység éves bejelentése és zöldségpalánta leltár

Nébih

 

 

Az egyes ügyekben eljáró hatóságokat, illetékességi területüket (megyék, amelyekre tevékenységük kiterjed), és az ügyintézést végző kollégák elérhetőségét az alábbi táblázat foglalja össze: 

Illetékes Hivatal

Illetékességi terület

Szaporítóanyag felügyelő (szakterület)

Telefonszám

 

Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

országos

Tóth-Veres Gabriela osztályvezető

30-782-9079

 

Tóthné Batiz Eszter (szőlő)

30-311-4799

 

Varga László (gyümölcs)

30-587-5619, 1-336-9282

 

Keczán Mária Ivett (gyümölcs)

30-369-5682

 

Pete András Imréné (dísznövény, zöldségpalánta)

30-499-5668

 

Mattyasovszki Noémi

30-725-2227

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

Baranya, Somogy és Tolna megye

Jilling Ferenc (szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta)

30-311-4803

 
 

Békés Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye

Olaszné Szekeres Katalin

30-678-1799

 

Farkas Attila

30-311-4805

 

Pópity Gabriella (dísznövény, zöldségpalánta)

30-436-2464

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Walkené Mauks Henrietta (szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta)

30-436-4521

 

Szegedi Zoltán (szőlő, gyümölcs, dísznövény)

70-430-4390

 

Bajtel Gyula (gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta)

30-311-4795

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megye, valamint a főváros

Podenné Sirsich Katalin (szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta)

30-587-5617

 

Kacsándiné Tóth Anikó (dísznövény, zöldségpalánta)

30-251-1455

 

Antal Zsuzsanna (gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta)

70-436-4524

 

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye

Horváth Norbert (szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta)

30-377-7447

 

Szabó Miklós (szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta)

30-311-4800

 

Friss hírek

2024. május 16, csütörtök

Új űrlappal válik egyszerűbbé a szőlőiskolai üzemeltetők ügyintézése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlőiskolát üzemeltetők figyelmét a hivatal honlapján elérhető új nyomtatványra. A Nébih a ‒ többpéldányos, papíralapú űrlap helyett használható ‒ elektronikus nyilvántartási lapot a termelők terheinek csökkentése érdekében hozta létre. A szőlőiskolában felhasznált szaporítóanyagokról szóló nyomtatványt az őstermelők postai úton is, a cégek és az egyéni vállalkozók pedig elektronikusan küldhetik be. A leltár és címkerendelés adatait július 31-ig, a szaporítási jelentés adatait viszont már május 20-ig várja a hivatal.

Tovább >

2024. április 19, péntek

Májusban fontos határidő érkezik a szőlő-szaporítóanyagot termesztők és forgalmazók számára

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlő-szaporítóanyagok előállításával és forgalmazásával foglalkozók figyelmét, hogy a tevékenységük bejelentésének határideje 2024. május 20.

Tovább >