EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.03.19
6100/182-2/2020.
Ujvári Roland
8944 Sárhida, Arany János u. 21
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások : Az Ügyfél felhívásomra nem küldte meg az általa előállított/vásárolt/értékesített fatermékekről, ill. azok eladóiról/vevőiről vezetett nyilvántartását (naprakész  dokumentációs rendszer), így azok hiányát kellett megállapítanom. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2019. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. A hatósági nyilvántartás szerint az Ügyfél nem szerepel a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásában, ill. az erdőgazdálkodói nyilvántartásban sem. Az Ügyfél a tűzifa értékesítése során szállítójegyet nem alkalmaz.

Megsértett jogszabályi rendelkezés :  Evt. 90/A. § (6) ;  EUTR FMr. 8. § (3) ; Evt. 90/F. § (1) ; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.

Döntés rendelkező része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ujvári Roland-ot (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz Kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, amennyiben a továbbiakban is a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet kíván végezni, a tevékenység továbbfolytatása előtt a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
o    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :