EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.20
6100/1562-1/2020
MOLDVÁN-GY Kft
4334 Hodász, Dózsa György. utca 80
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság kiszabása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés (szállítási és felhasználási szabályok, nyilvántartási kötelezettség és bejelentési kötelezettség megsértése) miatt / kötelezés regisztráció módosítására

Megállapítások : Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait) az általa vásárolt és értékesített fatermékekről. A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdése és 90/E. § (2) bekezdés e) pont szerinti bejelentési kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR Korm.r. 3.§ (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 4. § (1); Evt. 90/F. § (1) és 90/E. § (2) e)

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a MOLDVÁN-GY Kft.-t(a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 1.500.000,- Ft – azaz egymillió-ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki az Ügyfél által ténylegesen végzett faanyag kereskedelmi tevékenység helyszínéül szolgáló telephely tekintetében, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :