EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.19
6100/782-7/2020
Urbán Tüzép Kft
5931 Nagyszénás, Hősök útja 13. B. lház. 4. em. 9
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Ügyfél megsértette a 6100/35-5/2020. számú határozatomban elrendelt zárlati intézkedést.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/K. § (1) ce) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Urbán Tüzép Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 700.000,- Ft – azaz hétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) a 6100/35-5/2020. számú határozatomban foglaltakon túl megtiltom a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és annak hatóságomhoz történő beérkezéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :