EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.24
6100/335-9/2020.
Vörös Imre
8861 Szepetnek Kossuth u. 6.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Ügyfél az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (DDS) nyilvántartásait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti, a kitermelt és továbbadott faanyagról, annak elszállításáról eredetigazoló dokumentumokat nem állít ki.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vörös Imrét (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :