EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.06.03
6100/203-10/2020
Csipkés László
3625 Ózd, Krúdy Gyula utca 1.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (2);  

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Csipkés László  egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél)
1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet törlöm a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából és ezzel egyidejűleg az Ügyfél „AA6209366” EUTR technikai azonosító számát visszavonom,
a) egyúttal felhívom az Ügyfél figyelmét, amennyiben határozatom véglegessé válását követően faanyag kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, a tevékenység megkezdése előtt köteles a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének eleget tenni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :