EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.26
6100/1364-5/2020
Gergely-Akác Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
4700 Mátészalka, Gábor Áron utca 21.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : fatermék elkobzása

Megállapítások : Az Evt. 90/A. § (5) bekezdése értelmében, az Evt-ben és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt, a fatermék nyomon követhetőségére vonatkozó előírások, kötelezettségek betartásának elmulasztása, vagy megszegése esetén vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a GERGELY-AKÁC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1364-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján az Ügyfél 4722 Nyírmeggyes, Csillag u. 12. szám alatti telephelyén zár alá vett 13,32 m3 akác fafajú vékony tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :