EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.19
6100/926-5/2020
Ugrik Károly
6500 Baja, Szent Antal utca 35. 2.ajtó
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítésére

Megállapítások : Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) illetve (4) bekezdéseiben nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A nem megfelelő tartalmú szállítójegy kiállításával az Ügyfél megsértette az EUTR FMr. 10. §-ával előírt felhasználási rendelkezéseket. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés :  Evt. 90/F. § (1) és (4); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 10. §; EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ugrik Károly egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat érintő változás-bejelentési kötelezettségének tegyen eleget
a) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma tekintetében,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -