EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.12
6100/536-6/2020
GREENFIRE Kft
4150 Püspökladány, Táncsics utca 27
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása, intézkedés elrendelése faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti adatgyűjtést, kockázatértékelését és kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében a naprakész nyilvántartás vezetési kötelezettségét. Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 6. cikk (1); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (2) és (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a GREENFIRE Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél) , mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. 300 000- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére alkalmas korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel:
o ennek keretében kötelezem
i. az ellenőrzés megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
ii. az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
o  azzal, hogy a hiba, hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéséről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.
3. zárlati intézkedést rendelek el, melynek keretében a fatermékkel kapcsolatos tevékenység végzését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását)  megtiltom a rendelkező rész 2. pontjában foglaltak teljesítéséig

Jogorvoslati eljárás folyamatban :