EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.20
6100/560-13/2020
Cito Trade Kft
1077 Budapest, Izabella u. 3/a.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / kötelezés DDS létrehozására és megküldésére

Megállapítások : Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. Az .Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, megfelelő tartalmú származási, illetve nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél sem a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelést, sem a c) pontja szerinti kockázatcsökkentést nem végzett, illetve azt nem dokumentálta. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a CITO TRADE Kereskedelmi Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki az Ügyfél által ténylegesen végzett (tűzifa értékesítéshez kapcsolódó) tevékenységi körök tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül. 
3. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) teljes körűen hozza létre és küldje meg határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :