EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.30
6100/1178-2/2020
JAMAN TRADE Kft
2724 Újlengyel, Határ utca 12.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés / felfüggesztés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket, ezzel megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem az előírásoknak megfelelően jelenkezett be a NÉBIH által vezetett faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásába, ill. a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés :  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (4); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a JAMAN TRADE Kft-t  (a továbbiakban: Ügyfél) 
1. Figyelmeztetésben részesítem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki tűzifával kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenysége tekintetében, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a 2. pontban foglalt értesítés hatóságomhoz történő beérkezésig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -