EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.15
6100/908-3/2020
Zora Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
9012 Győr, Cseresznyés utca 2/1.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás regisztrációs adatok kiegészítésére és adatváltozás bejelentésére

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követési eljárása dokumentációs rendszerének adatait (az 1. pont szerinti szállítójegy nyilvántartását, továbbá a szállítójegyek beszerzését igazoló számlákat) nem őrizte meg öt évig. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) és (4) bekezdéseiben nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/A. § (7) a); Evt. 90/F. § (1) és (4); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zora Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat 
a. egészítse ki a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma tekintetében,
b. módosítsa a tevékenységi kör tekintetében,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :-