EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.15
6100/538-11/2020
KOSTAN Kft
4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi út 47.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : a 6100/538-11/2020. iktatószámú határozat kijavítása

Megállapítások

Megsértett jogszabályi rendelkezés

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva KOSTAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére 6100/538-8/2020. iktatószámon kiadott határozatomat az alábbiak szerint javítom ki:
1. A 6100/538-8/2020. iktatószámú határozat rendelkező részében az 1. pontban szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„350 000- Ft – azaz háromszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.”
2. A 6100/538-8/2020. iktatószámú határozat rendelkező részének 3. pontját törlöm.
3. A 6100/538-8/2020. iktatószámú határozat rendelkező részének 3. pontjának helyébe a 4. pont lép az alábbi szöveggel:
a. Zárlati intézkedést rendelek el, melynek keretében a fatermékkel kapcsolatos tevékenység végzését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a rendelkező rész 2. pontjában foglaltak teljesítéséig.
4. A 6100/538-8/2020. iktatószámú határozat indokoló részében a megállapított jogsértések felsorolásának 5. pontját törlöm.
A kijavítás a 6100/538-8/2020. iktatószámú határozat egyéb részeit nem érinti. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :