EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.04
6100/281-9/2020
Orsós Péter
7631 Pécs, Paál László u. 19
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása zárlati intézkedés megszegése miatt, szállítóeszköz használatának korlátozása

Megállapítások : Az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradásával, valamint a tiltás hatálya alatt tűzifa szállítására adott megbízással az Ügyfél megsértette a 4300/399-6/2019. iktatószámú határozatom rendelkező részének 2. pontjában előírt, az Evt. 90/K. § (1) bekezdés ce) pontja szerinti zárlati intézkedést.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/K. § (1) bekezdés ce) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Orsós Pétert (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Felszólítom az Ügyfelet, hogy a 4300/399-6/2019. iktatószámú határozat 2. pontjában előírt zárlati intézkedésben foglaltaknak tegyen eleget.
3. Megtiltom az Ügyfél üzemeltetésében és Petrovics Attila tulajdonában lévő MKZ-329 forgalmi rendszámú, WMAM390172Y025078 alvázszámú MAN gyártmányú M2000M típusú tehergépjármű faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatát.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :