EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.24
6100/1097-1/2020
RIMADIC TRADING Kft
1135 Budapest, Lehel u. 48. 1. em. 1.;
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások : Az Ügyfél nem küldte meg  hatóságom részére  az általa forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartását, a nyilvántartásról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  kötelezettség teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a RIMADIC TRADING Kft.-t (továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o  a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, a létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig, valamint
o az Ügyfél arra vonatkozó nyilatkozatának a megküldéséig, melyben megjelöli, hogy a cégnyilvántartásban szereplő faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó tevékenységei közül, melyeket végzi ténylegesen, illetve
o amennyiben a nyilatkozata szerint az EUTR nyilvántartásban megadott fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemi tevékenységen kívül a cégnyilvántartásban szereplő további faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet is végez, akkor az EUTR nyilvántartásba bejelentetett tevékenységének a ténylegesen végzett további tevékenységeivel történő kiegészítéséig,  
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :