EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.25
6100/883-6/2020
Porteleki Erdőgazdák Szövetkezet
5152 Portelek, tanya 235.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra mérlegelési jegy.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. és 10. §; EUTR FMr 4. § (2); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Porteleki Erdőgazdák Szövetkezet-ét (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :