EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.04.02
6100/385-2/2020.
Ferecz István
7017 Mezőszilas, Rózsa utca 3.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértések miatt

Megállapítások : A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (3) ; Evt. 90/F. § (1) ; EUTR vhr. 9-11. §; 

Döntés rendelkez ő része :  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ferencz István -t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -