EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.03.26
6100/35-5/2020.
Urbán Tüzép Kft.
5931 Nagyszénás, Hősök útja 13. B. lház. 4. em. 9
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása

Megállapítások : Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában  az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Az Ügyfél nem vezet szigorú számadású nyilvántartást az általa használt szállítójegy tömbökről. Ügyfél nem az előírásoknak megfelelően jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6) ; EUTR FMr. 8. § (3) ;  EUTR FMr. 7. § (2) ; EUTR FMr. 7. § (3) ; Evt. 90/A. § (2) és (3); EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Urbán Tüzép Kft. -t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz Kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, a létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o  az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napra.
3. Elrendelem a 4300/1551-1/2019. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján az Ügyfél Kondoros 0159/1 hrsz.-ú telephelyén zár alá vett 37,55 m3 cser és kocsánytalan tölgy fafajú fűrészipari melléktermék elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban