EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.10.06.
6100/18582-8/2022
Bek-Holz Kft
5661 Újkígyós, Tormási utca 26
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti kötelezettségét. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk és Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a BEK-HOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1.    kötelezem
a)    az indokoló rész II. Megállapított jogsértések 1-2. pontjában felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási, nyomon követési és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
b)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: EUTR nyilvántartás) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére és a kiegészített rendszerleírás hatóságomhoz történő megküldésére határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban