EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.22
6100/6550-2/2022
Léránt Beáta
7092 Nagykónyi, Kossuth Lajos utca 450
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása/ kötelezés bejelentési kötelezettség teljesítésére/ fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lénárt Beáta egyéni vállalkozót  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50 000,- Ft – azaz Ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt, az     erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentési kötelezettségének határozatom véglegessé válását követően haladéktalanul 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom, az     erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, illetve formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséig. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: