EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.03.04.
6100/5775-1/2022
Helle Zsolt
2081 Piliscsaba, Szentlászló király útja 32
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt,  fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása, fatermék elkobzása , szállítóeszköz használatának megtiltása

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Helle Zsoltot (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    3.682.500- Ft – azaz hárommillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszáz forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o    a  faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig 
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o    az Ügyfél szállítójegyei jogszabályban előírt nyilvántartásának létrehozásáig, a nyilvántartás megküldéséig és annak beérkezéséig,
o    erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 90 napra.
3.    Megtiltom az Ügyfél tulajdonában és üzemeltetésében álló, RST-340 forgalmi rendszámú, alvázszámú: ZCFC29A2005796670,  motorszámú: F1AE0481H, Iveco gyártmányú Daily típusú tehergépjármű faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatát a rendelkező rész 2. pontjába foglalt feltételek teljesítéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 90 napra.
4.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/17406-1/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján Piliscsaba, József Attila út 2. cím alatt zár alá vett 2,14  m3 keménylombos tűzifa választék elkobzását. 
5.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/13661-1/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 2081 Piliscsaba, Vár utca, Ügyfél szennyvíztelep melletti telephelyén zár alá vett 11,43 köbméter 2 méteres cser tűzifa választék  valamint 1,75 köbméter konyhakész hasított darabolt cser tűzifa elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: