EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.22.
6100/16770-4/2021
Pannon Falap-Lemez Kft
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: a 6100/16770-3/2021. iktatószámú határozat kijavítása

Megállapítások: 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben PANNON FALAP-LEMEZ Kereskedelmi Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére 6100/16770-3/2021. iktatószámon kiadott határozatomat az alábbiak szerint javítom ki:
A 6100/16770-3/2021. iktatószámú határozat rendelkező rész 1. pontja helyébe a „200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.” szöveg lép.
A kijavítás a 6100/16770-3/2021. iktatószámú határozat egyéb részeit nem érinti.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: