EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.07.23
6100/11487-10/2021
Trust Hungary Zrt
7900 Szigetvár, Dencsházai út 12.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem felelnek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Trust Hungary Fafeldolgozó és Kereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság-t   (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 700.000,- Ft – azaz hétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: