EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.02.22.
6100/2725-3/2021
Akác Erdő Hungary
4243 Téglás, Zacskókert, 5446/2 hrsz
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: hibák, hiányosságok megszüntetésére történő felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Akác Erdő Hungary Kft-t  (továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére szólítom fel, ennek keretében kötelezem 
-    a megállapított jogsértések részben felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
-    az Ügyfél által megküldött „A kellő gondosság elvén alapuló dokumentációs rendszer (DDS)” megnevezésű dokumentum ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére és az erről szóló értesítés, valamint az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdése szerinti szállítójegy nyilvántartás hatóságomhoz történő beküldésére
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: