EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.01.
6100/6551-15/2022
Zsigár Zoltán
7212 Kocsola, Dombóvári utca 38/B.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, kötelezés regisztrációra és fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása, valamint fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.  A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  Az Ügyfél ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján a zár alá vett fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1);  Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Zsigár Zoltánt 1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.                                                                       2.    Kötelezem az Ügyfelet, hogy amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelmi tevékenységet végezni, akkor a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követően a tevékenysége továbbfolytatása előtt tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.                                 3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o        erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

4.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/6551-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján az Ügyfél 7212 Kocsola, Dombóvári utca 38/B. szám alatti lakóhelyén zár alá vett 4 m3 gyertyán fafajú tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: