EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.01.10.
6100/26311-6/2021
SC Ran Forest Services srl.
Romania, 315400 Lipova, Arad, Strada Slt. Suciu Sorin nr. 134 G
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások: A szükséges dokumentumok szállítás során való hiánya miatt az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az SC Ran Forest Services srl.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben, 
1.    elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/26311-5/2021. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 6821 Székkutas, I. kerület 75. szám alatt zár alá vett 25 m3 kemény lombos méteres tűzifa elkobzását. 
2.    Kötelezem az Ügyfelet, hogy amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelmi tevékenységet végezni Magyarország területén, akkor a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánc tevékenységének Magyarország területén történő végzését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: