EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/19639-5/2022
Ruzsa Kft
4327 Pócspetri, Kállósemjéni u 47
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) e); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR Korm.r. 2. § (3) és EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a RUZSA Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz Egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/19639-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján Pócspetri, Kállósemjéni út 47. szám alatt zár alá vett fatermék egészének elkobzását helybenhagyólag. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: